Water

De milieubelasting van watergebruik bestaat uit:

Hoe kunt u de milieubelasting door watergebruik verminderen?

Inventarisatie beginsituatie

Aan de hand van een inventarisatie van de beginsituatie bepaalt u de milieuzorgprioriteiten en formuleert u concrete doelen. Bepaal: De hoeveelheid verbruikt kraanwater kunt u nader analyseren. Het kengetal voor sanitair watergebruik is ongeveer 7 m3 per medewerker per jaar (exclusief douchen). Wordt er meer verbruikt, dan is dat aanleiding voor nader onderzoek.

Maatregelen

Monitoren

Houdt het waterverbruik maandelijks of per kwartaal in de gaten:

Verminderen waterverbruik

Regen- of oppervlaktewater gebruiken

Watervervuiling verminderen

Minder (snel) water afvoeren naar riool

Kraanwater in plaats van flessenwater

Meer weten?