Afval

De Ladder van Lansink (afbeelding rechts) geeft aan in welke volgorde u duurzaam omgaat met afval. Verbranden kan in deze afbeelding nog verder uitgesplitst worden naar met- en zonder energiewinning. Deze pagina biedt u ervaringen van gemeenten en informatie over de preventie en het hergebruik van afval. Onder maatregelen wordt hier verder op ingegaan.

Inhoud

Inventarisatie beginsituatie

Om de milieubelasting van afval in een organisatie te bepalen is het zinvol om een afvalstroominventarisatie te maken. Probeer hierbij onderstaande vragen te beantwoorden.

Met deze inventarisatie kan bepaald worden of er nog extra afvalstromen gescheiden kunnen worden en voor welke stromen afvalpreventie het meest aantrekkelijk is.

Door elk jaar een inventarisatie te maken kunnen verschillende jaren met elkaar vergeleken worden, en kan het afvalbeleid desgewenst bijgesteld worden:

Maatregelen

Preventie

Hergebruik

  • Betere afvalscheiding
  • Overige maatregelen
  • Aanvullingen?

    Heeft u een inspirerende actie, een mooie startnotitie, een tip voor collega's geef het ons door. Stuur ons een e-mail om uw tips en acties aan te melden voor de site.