Communicatie

Communicatie zorgt voor kennisoverdracht, bewustwording en motivatie. Het is een voorwaarde voor het slagen van acties en voor de totstandkoming van een duurzaamheidsbeleid. Want gedrag van mensen is een belangrijke factor in milieuzorg. Een onderzoek van Tabula Rasa voor het Milieuplatform Zorgsector beschrijft hoe communicatie effectief ingezet kan worden bij milieuzorg. Het onderzoek behandelt o.a. de volgende technieken:

Communicatievormen

Communicatie is meer dan een berichtje schrijven voor het medewerkersbulletin. Denk bijvoorbeeld ook aan: Zie ook de voorbeelden verderop.

Het plannen van communicatie

Om te zorgen dat communicatie niet vergeten wordt, is het goed dit apart op te nemen in het jaarprogramma voor milieuzorg. Het is ook mogelijk om een apart communicatieplan te schrijven om alle communicatiemogelijkheden te inventariseren en te selecteren. Dit is vooral relevant bij het opzetten van een nieuw duurzaamheidsbeleid.

Voorbeelden aanpakken

Voorbeelden overheden