Museum

Veel gemeenten hebben een of meer gemeentelijke musea. Vandaar dat milieuzorg in musea op deze website is opgenomen. U vindt hier geen compleet handboek of overzicht van maatregelen, maar enkele aansprekende voorbeelden.

Activiteiten die niet specifiek zijn voor musea zoals Kantoor en Schoonmaak vindt u op andere pagina's van deze website.

Milieuzorg

De aanpak van milieuzorg in een museum verschilt niet sterk van die binnen andere organisatieonderdelen. Wel zijn de milieuaspecten van musea anders, omdat activiteiten anders zijn. Klimaatbeheersing, ongediertebestrijding en restauratie zijn voorbeelden hiervan.

De studente Maya de Best schreef een Afstudeerscriptie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij musea.

In 2012 hebben twaalf musea en dagattracties uit de Duurzaamheidskring Haagse Musea de Milieubarometer ingevuld. Op basis daarvan heeft Stichting Stimular een gemiddelde milieuscore voor musea bepaald.

Het Van Gog Museum ontving een duurzaamheidscertificaat. Dit is voor hen een handvat voor het blijven verbeteren van de duurzaamheid van het museum.

Collectievorming

De museale waarde van een object is bepalend bij de verwerving van een object. Naast deze overweging zijn er ook andere afwegingen om een object al dan niet te verwerven die bijdragen aan minder milieubelasting:

Conservering

Bij conservering van de collectie worden meestal twee sporen gevolgd. Aan de ene kant wordt geprobeerd objecten zo lang mogelijk te behouden en plagen en schade te voorkomen. Aan de andere kant is restauratie van objecten op den duur onvermijdelijk indien deze objecten behouden moeten worden. Deze twee vormen van conservering worden passieve en actieve conservering genoemd.

Passieve conservering

Warmte, vocht en vuil vormen de perfecte omstandigheden voor het onstaan van plagen. Met behulp van een goed binnenklimaat kan schade door licht, ongedierte en micro-organismen worden beperkt. Belangrijkste kenmerken van een goed binnenklimaat zijn:

Met behulp van een goede regeling is het mogelijk om temperatuur en relatieve vochtigheid constant te houden en verlichting, zonwering en luchtbehandeling te regelen. Milieuvoordelen van zo'n regeling zijn: Enkele voorbeelden op het gebied een goede binnenklimaat regeling voor een museum zijn:

Actieve conservering

Bij natuurlijke veroudering of schade door een plaag is conservering van objecten nodig. Een streng collectiebeleid kan overbodige restauraties en behandelingen voorkomen. Dit spaart energie, grondstoffen, chemicalien en/of bestrijdingsmiddelen:

Indien restauratie nodig is, zijn het gebruik van energie, grondstoffen en chemicaliën en/of bestrijdingsmiddelen belangrijke milieuaspecten. Een voorbeeld van een milieuvriendelijke conserveringsmethode is:

Opslag in depot

In het depot van een musem liggen ook belangrijke mogelijkheden om energie te besparen:

Tentoonstelling

Bij de ontwikkeling en de opbouw van tentoonstellingen zijn veel milieubesparingen mogelijk.

Verlichting

Audiovisuele apparatuur

Materialen (her)gebruik

PR

Veel musea hebben compacte folders. Dit is goed voor het milieu en het budget. De volgende tips voor mileuvriendelijker drukwerk zijn mogelijk: Voor meer informatie kijk op de pagina communicatiemiddelen.

Catering

Bij de catering zijn er ook mogelijkheden voor milieubesparing. Voorbeelden hiervan zijn het toekomstplan Wereldmuseum Rotterdam en de catering bij het Stedelijk museum Schiedam. Voor meer informatie kijk op de pagina catering.