Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Wat is CO2 (koolstofdioxide)?

Koolstofdioxide, of CO2, is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Maar als gevolg van menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de laatste 150 jaar extreem sterk toegenomen. Dit komt vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. CO2 is een broeikasgas, sterker nog: het is het voornaamste broeikasgas. Doordat de hoeveelheid broeikasgassen zo hard toegenomen is, verandert het klimaat van de aarde. Reden genoeg dus om onze CO2 uitstoot snel flink omlaag te brengen.

Omdat veel van de stroom die we in Nederland verbruiken afkomstig is uit fossiele brandstoffen, komt er veel CO2 vrij bij ons stroomgebruik. In 2007 werd er in Nederland al 118 463 miljoen kWh aan elektriciteit verbruikt. Als je er van uit gaat dat een Nederlandse kWh gemiddeld vergezeld gaat van 453,3 gram koolstofdioxide[4], dan is er 53 699 277 000 kilogram CO2 in 2007 uitgestoten. Dit getal is zo groot dat het voor velen niet te vatten is. Wat beter te visualiseren is het aantal kilos CO2 dat een gemiddeld Nederlands huishouden uitstoot als het grijze stroom gebruikt. Dat is 1500 kilogram CO2 per jaar.

1 ton CO2 uitstoten doe je wanneer je…

  • 319 liter diesel verbrandt
  • 7x naar Parijs vliegt
  • 300 kilo standaard kantoorpapier verbruikt
  • 16.000 km met de trein reist
  • 500 dagen ademhaalt

1 ton CO2 ziet eruit als…

  • 500 CO2 brandblussers
  • een luchtballon van 200 m3
  • 125 m3 cola

Voor 1 ton CO2-uitstoot …

  • moeten 50 bomen een jaar lang groeien
  • moet een 2.3MW windmolen 2,5 uur draaien

Bron: www.wisenederland.nl/groene-stroom/wat-co2-koolstofdioxide