Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Water

De milieubelasting van watergebruik bestaat uit:
 • verbruik van drinkwater en grondwater;
 • productie van afvalwater (hoeveelheid en vervuilingsgraad);
 • vervuiling van bodem of oppervlaktewater.

Hoe kunt u de milieubelasting door watergebruik verminderen?

Inventarisatie beginsituatie

Aan de hand van een inventarisatie van de beginsituatie bepaalt u de milieuzorgprioriteiten en formuleert u concrete doelen. Bepaal:
 • hoeveelheid verbruikt kraanwater (waterrekening);
 • de hoeveelheid afvalwater (rekening hoogheemraadschap). Op de rekening staan vervuilingseenheden. Zie ook de pagina afvalwaterrekening;
 • waar er vervuild water naar bodem of oppervlaktewater wegloopt of zou kunnen weglopen.
De hoeveelheid verbruikt kraanwater kunt u nader analyseren. Het kengetal voor sanitair watergebruik is ongeveer 7 m3 per medewerker per jaar (exclusief douchen). Wordt er meer verbruikt, dan is dat aanleiding voor nader onderzoek.

Maatregelen

Monitoren

Houdt het waterverbruik maandelijks of per kwartaal in de gaten:
 • In Capelle kreeg een circus een tijdelijke aansluiting op de waterleiding van het gemeentehuis. Toen een hoog waterverbruik werd geconstateerd, dacht men dat het circus de oorzaak was. Maar het hoge waterverbruik hield aan na het vertrek van het circus. Het bleek een lekkage te zijn.

Verminderen waterverbruik

Regen- of oppervlaktewater gebruiken

 • Oppervlaktewater:
  • In het Provinciehuis van Brabant wordt water uit de vijver rondom het provinciehuis gebruikt als spoelwater. Het water wordt gefilterd en naar een buffertank op de 23ste verdieping gepompt. Na het spoelen gaat het water naar het riool.
  • In Utrecht spuiten ze het terrein bij de buitendienst met slootwater schoon.
 • Regenwater gebruiken voor doorspoelen van toiletten (Burgum) of voor de veegwagens (Rotterdam).

Watervervuiling verminderen

 • Urine apart opvangen voor verwerking: in het Maasziekenhuis in Boxmeer komen toiletpotten die urine gescheiden opvangen.
 • Vetvangput/slibvangput (zie activiteitenbesluit of vergunning of deze nodig is)
 • Minder milieubelastende voertuigwasmiddelen (bijvoorbeeld met milieukeur), schoonmaakmiddelen en bestrijdingsmiddelen gebruiken. Zie ook de pagina over groenbeheer.
 • Vloeistofdichte vloeren en lekbakken
 • Werkwijzen waarmee verspreiding van strooizout rond een opslagloods beperkt wordt.
 • Brandweercorpsen hanteren beslismodellen en technieken om water- en bodemvervuiling te beperken. Ze zorgen dat vervuild bluswater en andere schadelijke stoffen het oppervlaktewater en de bodem zo min mogelijk vervuilen.

Minder (snel) water afvoeren naar riool

Kraanwater in plaats van flessenwater

Meer weten?

 • Milieucentraal voor tips over waterbesparing in huishoudens (deels ook in bedrijven toe te passen).
 • Informatie over drinkwater vind u bij de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin)
 • Bekijk ook eens de website van het Waterschap in uw regio.