Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Duurzaam en waterbesparend bouwen van Hall instituut

Met het Van Hall Instituut/AOC Friesland heeft al in 1996 aangetoond dat waterbesparing op veel verschillende manieren mogelijk is.

  • Op de platte daken is sedum geplant. Deze planten houden regenwater vast, zodat de piekbelasting op het riool wordt beperkt.
  • De benodigde hoeveelheid drinkwater wordt aanzienlijk beperkt door het gebruik van regenwater en afvalwater.
  • Afvalwater van de wastafels en douches (grijswater) en van enkele toiletten (zwartwater) wordt gezuiverd: eerst worden in een biorotor de verontreinigingen afgebroken tot mineralen. Vervolgens wordt het water verder gereinigd in een helofytenfilter. Een zwartwatercircuit was in Nederland nog niet vaak toegepast. Maar omdat de behandeling van afvalwater tot de leerstof van het Instituut behoort, is er indertijd extra aandacht aan besteed.
  • Er zijn miniwaterzuiveringsinstallaties, zogenaamde IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater) toegepast. Het gereinigde water loopt deels over in de buffervijver.
  • Het water uit de buffervijver wordt gebruikt voor het spoelen van een deel van de toiletten. De toiletten gebruiken door toepassing van het WISA WST-systeem (voorheen Gustavsberg-systeem genoemd) slechts 4 liter water per spoelbeurt.
  • Vanuit educatief oogpunt zijn er in de hogeschool ook twee composttoiletten geplaatst. Deze toiletten gebruiken in het geheel geen water.
  • Door de toepassing van halfverharding en graskeien voor de verharding van de parkeerplaatsen en een deel van het ronde plein wordt het regenwater zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze afgevoerd. Ook een beperkte toepassen van verharding draagt hieraan bij.