Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Uniek regenwatersysteem voor toiletten gemeentehuis

In het gemeentehuis in Burgum (gemeente Tytsjerksteradiel) spoelen de ambtenaren binnenkort de wc door met regenwater. Hiervoor zijn op 1 december regenwaterputten geplaatst bij het gemeentehuis. Een speciaal buffersysteem zorgt ervoor dat er meer opslagruimte is en dat het water vertraagd wordt afgegeven wanneer er te veel regenwater valt. Het opgevangen regenwater dient als spoelwater voor de toiletten. Jaarlijks bespaart dit 475 kubieke meter drinkwater!

Uniek buffersysteem

Een dergelijk systeem is nog niet eerder in Nederland in een bestaand gebouw aangelegd. Het voordeel van dit systeem is dat het een hele grote buffercapaciteit heeft. Zodra er extreem veel regenwater in korte tijd valt, heeft dit systeem het voordeel dat de overstort geleidelijk op de sloot loost.

Het goede voorbeeld geven

De gemeente vindt dat zij een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van duurzaamheid. Met het plaatsen van het regenwatersysteem wil de gemeente dan ook het goede voorbeeld geven aan bedrijven en inwoners. In het gemeentehuis is het regenwaterproject nu in uitvoering omdat al jarenlang sprake is van wateroverlast bij hevige regenval. Met het aanbrengen van een regenwatersysteem worden ook deze problemen aangepakt. Dit maakte de aanleg van een dergelijk systeem in deze situatie haalbaar.

Regenwater in nieuwbouw

De gemeente Tytsjerksteradiel streeft ernaar het systeem bij elk nieuwbouwproject toe te passen. Het regenwater kan bij nieuwbouw namelijk veel eenvoudiger worden benut voor onder anderen toilet en wasmachine. Bij bestaande bouw is dit veel lastiger om te realiseren omdat hiervoor een nieuw leidingnet moet worden aangelegd. Zo is kortgeleden nog een regenwatersysteem geplaatst bij de nieuwbouw van het kindcentrum in Hurdegaryp.

Bron: gemeente Tytsjerksteradiel