Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

De kosten van afvalwater

Iedereen die een aansluiting op het riool heeft, betaalt voor zijn afvalwater. De kosten hangen af van:
  • de hoeveelheid water;
  • de vervuilingsgraad van het water.

Hoeveelheid

De hoeveelheid afvalwater wordt gebaseerd op de waterrekening. Uitgangspunt is dat de hoeveelheid water die het pand inkomt, het ook weer verlaat via het riool. Soms is dat niet zo, bijvoorbeeld omdat er veel water via een koelinstallatie verdwijnt of omdat er frisdrank van wordt gemaakt. Dan kan een bedrijf opgeven hoeveel water via die andere kanalen verdwijnt.

Vervuilingsgraad

Voor de vervuilingsgraad van het water gaat men uit van het gemiddelde bij een bepaalde activiteit. Afvalwater van kantoren, huishoudens en andere 'gewone' afvalwaterstromen worden aangeslagen voor 0,023 VervuilingsEenheid (VE) per m3 water. Voor afvalwater van andere functies zijn tabellen beschikbaar met standaard afvalwatercoëfficiënten. Het kan lonend zijn om bijvoorbeeld een autowasstraat met slibvangput apart te bemeteren, omdat de afvalwatercoëfficiënt daarvan lager is dan 0,023 VE/m3.

De rekening

Op de rekening van het hoogheemraadschap (soms opgenomen op de rekening van een ander nutsbedrijf) staat het aantal vervuilingseenheden en de prijs per vervuilingseenheid. Bij huishoudelijk afvalwater komt het er grofweg op neer dat je net zoveel betaalt voor de inkoop van water als voor het afvoeren ervan (€ 2/m3).

Verbruikers die:

  • op minder dan 1 VE uitkomen, betalen 1 VE (±€ 45);
  • tussen 1 en 3 VE uitkomen, betalen 3VE (±€ 135);
  • op meer dan 3 VE uitkomen, betalen ±€ 45 per VE.

Klopt deze standaardberekening niet, omdat er meer of minder water wordt geloosd dan er wordt ingekocht of water met een andere vervuilingsgraad? Dan kunt u dit via een formulier opgeven bij het hoogheemraadschap.