Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Duurzaam en waterbesparend bouwen Hoogheemraadschap Rijnland

Bij de bouw van het kantoorgebouw van het Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden in 1999, zijn diverse waterbesparende maatregelen uitgevoerd.

De toiletten hebben een 6 liter-spoeling met spoelonderbreker. Ze worden met regenwater gespoeld, dat opgeslagen wordt in een tank van 50 m3. Bij droog weer kan water worden onttrokken aan de vijver op het terrein van het Hoogheemraadschap die ook dient als overloop voor de tank. Dit scheelt op jaarbasis ruim een miljoen liter water. Tevens worden waterbesparende douchekoppen en kranen met perlator toegepast. Het onbebouwde terrein is grotendeels groen, waardoor regenwater voldoende kan infiltreren in de grond. Hierdoor wordt de piekbelasting op het riool beperkt.