Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Verwijzingen

Hier vindt u verwijzingen naar enkele websites met informatie die bruikbaar kan zijn bij milieuzorg bij een overheidsinstantie.

ISO 14.001

  • Hier kunt u de diverse documentatie zoals 'Eisen en richtlijnen voor gebruik milieuzorgsystemen ISO 14001' bestellen. Zoek op '14001'.
  • Bij SCCM vindt u informatie over ISO 14001 en een overzicht van gecertificeerde bedrijven en overheden in Nederland.

Inspiratie

  • Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieumaatregels voor bedrijven op het gebied van afval, energie, water en grondstoffen voor bijvoorbeeld kantoor, schoonmaak, isolatie, verwarming, maar ook branchegericht zoals recreatie, horeca etc.
  • Pianoo: antwoorden op veelgestelde vragen over duurzaam inkopen.
  • Bij Infomil kunt u onder informatie vinden over de regels die gelden voor gebouwen die onder de algemene regels uit het activiteitenbesluit vallen zoals bijvoorbeeld kantoren.
  • De site van www.slimreizen.nl geeft informatie en praktijkvoorbeelden over vervoersmanagement .
  • Het overkoepelend orgaan van Vlaamse milieuverenigingen Bond Beter Leefmilieu heeft een heel aardige website ontwikkeld met concrete vergelijkingen van milieuvriendelijkheid, bijvoorbeeld tussen drank en dranktoestellen, papier en papierwaren, kantoormateriaal, maaltijden en tussendoortjes, schoonmaak, duurzaam watergebruik en verlichting.