Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Eerste zeeschepen over op schoner gas

De zeescheepvaart leek de afgelopen decennia buiten iedere milieudiscussie te blijven en vaart nog steeds grotendeels op zwaar vervuilende stookolie. Maar er is verandering in zicht: in Rotterdam is het eerste op gas varende zeeschip gebunkerd met vloeibaar aardgas (LNG).

Doeksen op gas en zon

Ook gaat de TESO (Texels eigen stoomboot onderneming) vanaf komende maand met een nieuw, duurzamer schip varen. Het nieuwe schip (de Texelstroom) beschikt over 462 zonnepanelen en vaart op gas. Ook rederij Doeksen, die de veerdiensten naar Terschelling verzorgt heeft twee nieuwe veerboten besteld die op LNG varen. Bijkomend voordeel hiervan is de Waddenzee van vieze rookwolken wordt ontzien.

Strengere regels

Tot voor kort was er geen regelgeving die de scheepvaartbedrijven dwong om serieuze aanpassingen aan scheepsmotoren te doen. Vanaf 2020 gaat dat veranderen. De scheepvaart is dankzij een succesvolle lobby weliswaar buiten de internationale klimaatafspraken gebleven, maar de Internationale Maritieme organisatie (IMO) heeft inmiddels wel wereldwijd milieuregels opgesteld. Hierdoor wordt het volgens Shell voor het eerst interessant voor reders om zeeschepen te bouwen die op LNG varen. Daarnaast worden over vier jaar ook eisen gesteld die de uitstoot van schadelijke stoffen voor het varen op internationale wateren extra aanscherpen.

Bron: NOS