Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Groen de wijk in

In Nederland zamelt een klein aantal gemeenten huisvuil en bedrijfsafval in met vuilniswagens op alternatieve brandstoffen. Wat de Werkgroep Afvalvoertuigen betreft worden dat er veel meer. De ervaringen van de koplopers zijn uiterst positief. Bestuurders en burgers zullen uiteindelijk om duurzame inzameling vragen.

ACV (Renkum, Veenendaal en Ede) steeds groener

Bij ACV rijden er momenteel 13 huisvuilwagens, 4 bestelwagens en 3 personenautos op Groengas, een combinatie van aardgas en biogas dat door een externe vergistingsinstallatie wordt opgewekt uit, onder meer, gft-afval en koeienmest. Tanken gebeurt op het eigen terrein van ACV. Het is een goed verhaal richting burgers, bied zo veel mogelijk gft-afval aan, dan kan dit worden omgezet in brandstof voor de vuilniswagens. In de komende jaren zal het wagenpark van ACV alleen maar groener worden. Elke 4 jaar wordt het beleid herijkt op basis van de recente technische ontwikkelingen. In 2019 is dat weer zover. Als dan blijkt dat elektrische voertuigen het meest duurzaam en economisch rendabel zijn, dan wordt daar wellicht op overgestapt.

Meer gemeenten

Renkum, Veenendaal en Ede zijn niet de enige gemeenten die hun huisvuil en bedrijfsafval op duurzame wijze inzamelen. Deze koplopers zijn verenigd in de Werkgroep Afvalvoertuigen, waaraan ook commerciële afvalverwerkers deelnemen. Hun doel: het gebruik van alternatieve brandstoffen stimuleren bij de inzameling van huisvuil en bedrijfsafval. Dat gebeurt door kennisuitwisseling, maar vooral ook door het zoeken van nieuwe leden. Hierbij wordt geprobeerd mensen van buiten bij de werkgroep te betrekken. De uitdaging zit in de gemeenten die nog met fossiele brandstoffen rondrijden.

Door de gemengde samenstelling zit er "behoorlijk wat expertise" in de werkgroep, Elke gemeente kan hiervan profiteren, maar er bestaat nog veel koudwatervrees voor alternatieve brandstoffen. Zoals worden de aanschafkosten wel terug verdiend? Zijn de technische beperkingen niet te groot? Allemaal vragen die ACV ook heeft gehad.

Uit een onderzoek van de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD), eveneens lid van de werkgroep, blijkt dat een groot deel van de gemeentelijke diensten op diesel rijdt en dit, volgens een enquête onder de leden, voorlopig zal blijven doen. Voornamelijk omdat hun afvalvoertuigen nog niet zijn afgeschreven. De gemeenten die de afvalinzameling hebben uitbesteed, stappen halverwege de concessie niet over op duurzame brandstoffen. Maar daarna zijn er kansen. Als een gemeente op het punt staat om nieuwe vuilniswagens aan te schaffen of een aanbesteding uit te schrijven, moet de werkgroep ze actief benaderen en vertellen over de positieve ervaringen van de leden. Iedereen in de werkgroep wil zich daarvoor inzetten.

Biogas uit zuiveringsslib

Ook in 's-Hertogenbosch en haar buurgemeenten wordt afval duurzaam ingezameld. Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch kocht in 2011 een eerste vuilniswagen op aardgas, inmiddels zijn dat er 16. Dit jaar zet de dienst de volgende stap. Warmte opgewekt in de eigen biomassacentrale wordt geleverd aan buurman Waterschap Aa en Maas. Die gebruikt de warmte om uit zuiveringsslib biogas te maken. Via een buizenstelsel gaat het terug naar de afvalstoffendienst die het biogas gebruikt als brandstof voor de vuilniswagens. Op het eigen terrein wordt momenteel een tankstation gebouwd waar maximaal 40 voertuigen 's nachts tegelijk kunnen tanken.

Door deze investering kan 's-Hertogenbosch de komende jaren fors inzetten op het verduurzamen van het wagenpark. In 2020 zouden er 31 vuilniswagens op biogas kunnen rijden; in 2026 moeten dat er 38 zijn. De simpele reden? Omdat het werkt. De auto's zijn dagelijks inzetbaar en de actieradius is voldoende. Qua onderhoudskosten en verbruik ontlopen beide brandstofsoorten elkaar niet veel. Groen gas is wel iets goedkoper dan diesel. De grote winnaar is echter het milieu: de auto's zijn schoner en stiller.

De juiste afstelling

Ook niet onbelangrijk: de chauffeurs zijn tevreden. Er waren aanvankelijk wat opstartproblemen. Een dieselmotor kan bij lage toerentallen grote kracht leveren. Dat is van belang bij het tillen van zware containers. Een vrachtauto op gas heeft minder power en moet zo worden afgesteld dat de motor eerst meer toeren maakt voordat er een container wordt opgetild. Dat gebeurt allemaal softwarematig, maar het was nog even zoeken naar de juiste afstelling. Alle auto's werken inmiddels prima.

Visie met lef

De Werkgroep Afvalvoertuigen komt voort uit Truck van de Toekomst, het platform voor onafhankelijke informatie over brandstofbesparing, en heeft als inspiratiebron de Brandstofvisie met LEF. Hierin staat hoe Nederland door het gebruik van duurzame brandstoffen en het efficiënter maken van vervoersmiddelen kan bijdragen aan de doelen uit het SER Energieakkoord.

Bron en meer informatie: Evert van der Laar, Rijkswaterstaat.