Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Vervoersplan Doetinchem

In 2003 heeft de gemeente Doetinchem de uitvoering van het vervoersplan uit 1998 geëvalueerd. Doelstelling van het vervoersplan was het terugdringen van het aantal autokilometers en de daaraan gekoppelde CO2-uitstoot. In het vervoersplan zijn maatregelen opgenomen die het carpoolen, fietsen en openbaar vervoergebruik stimuleren.

De gemeente Doetinchem won met haar vervoersactiviteiten de VCC-Oostbaanbreker 2000, deze prijs wordt uitgereikt aan die werkgever die de voorgaande 12 maanden een bijzondere inspanning leverde om maatregelen op het gebied van vervoersmanagement in te voeren. Ook werd de gemeente Doetinchem genomineerd voor een landelijke vervoersprijs.

Er zijn in het oude en het nieuwe plan drie bronnen van besparing:

 • verlaging van de kilometervergoeding dienstreizen naar marktconform tarief (van 30,9 naar 27,3 €cent/km)
 • naleving voorwaarden dienstreizen: dat wil zeggen dat autogebruik voor dienstreizen alleen wordt toegestaan voor slecht bereikbare locaties of als er veel materiaal meegenomen moet worden. In andere gevallen moeten mensen met de fiets of het OV.
 • Vervallen van de vaste fietsvergoeding (in plaats daarvan wel andere fietsbeloningssystemen)
Uit de jaarlijkse opbrengst van €20.000 worden vervolgens een 18 tal maatregelen gefinancierd. Kanttekening hierbij is dat de personele kosten (240 uur op jaarbasis) niet uit dit budget worden gefinancierd.

U kunt het rapport hier downloaden (NB: Omdat het rapport vrij groot is, hebben we er een zelf-uitpakkend zip-bestand van gemaakt. Als u dit bestand opent zal het rapport zichzelf uitpakken).

De inhoudsopgave is hieronder weergegeven.

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Werkwijze
  2.1 Telling woon-werkverkeer
  2.2 Enquête woon--werkverkeer/dienstreizen
  2.3 Administratieve gegevens dienstreizen
  2.4 Vraagpanel
 3. Nieuwe ontwikkelingen
 4. Evaluatie maatregelen
  4.1 Bekendheid van de maatregelen
  4.2 Waardering van de maatregelen
  4.3 Carpoolen
  4.4 Verlaging autokilometerprijs
  4.5 Betaald parkeren
  4.6 Abonnementen woon-werkverkeer
  4.7 Fietsprivéplan
  4.8 Fietspremies
  4.9 Naleving voorwaarden autogebruik dienstreizen
  4.10 Oproepauto
  4.11 Gebruik dienstfietsen/afschaffing fietsvergoeding
  4.12 Brochure
  4.13 Lidmaatschap VCC
  4.14 Actie fiets naar je werk
 5. Effect vervoersplan op vervoergedrag
  5.1 Kilometers dienstreizen
  5.2 Kilometers woon-werkverkeer.
 6. Financiën vervoersplan 1999-2001
 7. Conclusies
 8. Pakket (evt. bijgestelde) oude en nieuwe maatregelen
  8.1 Mobiliteitsdag
  8.2 Persoonlijk reisadvies
  8.3 Actieve matching carpoolers
  8.4 Nieuwe beugelplaatsen
  8.5 Shellpura
  8.6 Procedure aankoop nieuwe auto's
  8.7 Kilometervergoeding dienstreizen
  8.8 Betaald parkeren rondom het stadhuis
  8.9 Het nieuwe rijden.
  8.10 fietspremie
  8.11 Oproepauto
  8.12 Fietsprivéplan
  8.13 OV-abonnementen
  8.14 Voorwaarden dienstreizen
  8.15 Businesscard
  8.16 Drie nieuwe dienstfietsen
  8.17 Motiveringscampagne/voorlichting
  8.18 Budgethouderschap
 9. Financiën nieuwe vervoersplan
 10. Overzicht maatregelen

  BIJLAGE 1 Toelichting financiën evaluatie maatregelen (hoofdstuk 4):
  B1.1 Toelichting financiën verlaging kilometerprijs (4.4)
  B1.2 Toelichting financiën abonnementen (4.6)
  B1.3 Toelichting financiën fietsprivéplan (4.7)
  B1.4 Toelichting financiën fietspremies (4.8)
  B1.5 Toelichting financiën voorwaarden autogebruik dienstreizen (4.9)
  B1.6 Toelichting financiën oproepauto (4.10)
  B1.7 Toelichting financiën dienstfietsen (4.11)
  B1.8 Toelichting financiën brochure/motiveringscampagne (4.12)