Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Gemeente Rotterdam verbetert reiskostenregeling

Rotterdam vindt het gewenst, ter voorkoming van een verdere verslechtering van de luchtkwaliteit in de regio Rotterdam, dat medewerkers voor het reizen van en naar het werk zo min mogelijk gebruik maken van de auto. Daarom wordt met ingang van 1 maart 2008 de reiskostenvergoeding aangepast:
  • voor houders van een OV-abonnement verhoogd.
  • voor gebruikers van andere vervoermiddelen (auto en fiets) zodanig gewijzigd dat deze voor de medewerker die relatief dicht bij zijn werk woont hoger, en voor de medewerker die wat verder weg woont lager wordt.

Wijziging van de OV-vergoeding

  • De vergoeding voor houders van OV-abonnementen (sterabonnementen, RET-abonnementen en NS-abonnementen) wordt verhoogd naar 85% van de werkelijk gemaakte kosten (was van 50% tot 66,7%).
  • Het maximumbedrag van de vergoeding is gelijk aan 85% van de kosten van een jaartrajectkaart van de NS voor een afstand van 30 kilometer (zonder eventuele korting).
Vergoeding vervoerskosten Openbaar Vervoer Rotterdamse ambtenaren
  kosten vergoeding (2007) nieuwe vergoeding (mrt 2008)
 1-ster  € 358  € 179 (= 50%)  € 304,30(= 85%)
 2-sterren  € 607,502-sterren  € 405 (= 66,7%)  € 516,38 (= 85%)
 3-sterren  € 902,50  € 405 - € 650  € 767,13 (= 85%)
 4-sterren  € 1.201,50  € 650 - € 950  € 1.021,28 (= 85%)
 NS 5 km  € 479,-  € 405  € 407,15
 NS 10 km  € 555,-  € 405  € 471,75
 NS 15 km  € 765,-  € 431,16  € 650,25
 NS 20 km  € 959,-  € 689,16  € 815,15
 NS 25 km  € 1.124,-  € 895,56  € 955,40
 NS > 30 km  >€ 1.455,-  € 1.042,92  € 1.236,75

Wijziging van de standaardvergoeding

  • De vergoeding voor de standaardregeling (overig vervoer zoals fiets en auto) wordt per 1 maart 2008 gehalveerd van € 4,30 naar € 2,15 per kilometer per maand. Als gevolg van de jaarlijkse indexering wordt deze vergoeding vervolgens met ingang van dezelfde datum verhoogd naar € 2,20 per kilometer.
  • De vergoeding wordt berekend over een afstand van maximaal 20 kilometer.
  • Bij een reisafstand van minder dan 3 kilometer heeft men geen recht op vergoeding.
  • De eigen bijdrage van € 28,57 komt te vervallen. De afschaffing van de eigen bijdrage werkt vooral in het voordeel van medewerkers die in Rotterdam of in de directe omgeving daarvan wonen. Daaronder bevinden zich vooral veel medewerkers die met de fiets naar het werk gaan.

Hieronder een globaal overzicht op basis van de oude (1 maart 2007) en de nieuwe (1 maart 2008) jaarbedragen.

Reiskostenvergoeding (fiets of auto)
Afstand oude vergoeding (2007) nieuwe vergoeding (mrt 2008)
 1 – 2 km  € -  € -
 3 km  € 72,-  € 79,20
 5 km  € 72,-  € 132,-
 10 km  € 173,16  € 264,-
 15 km  € 431,16  € 396,-
 20 km  € 689,16  € 528,-
 25 km  € 947,16  € 528
 >27 km  € 1042,92  € 528,-

Gebaseerd op

Circulaire van de gemeente Rotterdam, bds.rotterdam.nl