Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Quickscan Mobiliteit

Een aantal gemeentes in Midden-Holland hebben samen een Quickscan Mobiliteit uit laten voeren door het Bureau Mobiliteit op Maat (MOM).
Deze scan had een drieledig doel:
  • als gemeente inzicht krijgen in de eigen mobiliteitssituatie
  • ervaring opdoen wat een quickscan als deze inhoudt
  • zelf het goede voorbeeld te kunnen geven aan de bedrijven.

Iedere gemeente heeft een advies op maat gekregen. De resultaten voor de gemeenten in Midden Holland zijn samengevat in de Quickscan Mobiliteit die u kunt downloaden. Uit deze scan bleek dat:

  • de gemeenteambtenaren relatief vaak op de fiets komen
  • en weinig met de auto of carpool
  • het OV gebruik gemiddeld is
  • geen van de gemeenten een volledig basispakket vervoermanagement aanbiedt.
  • de gemeenten wel organisatorische maatregelen hebben genomen zoals de mogelijkheid tot thuiswerken en verhuisregelingen.
  • fiets- en OV-gebruik goed gepromoot worden door voorzieningen als goede fietsenstallingen, 100 %-vergoedingen en douche- en kleedruimten.

In deze quickscan staan ook een aantal kengetallen voor percentages woon-werkverkeer per vervoerssoort, deze vindt u in de tabel met kengetallen.