Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Website OVer op GroenGas verrijkt met aanbestedingsdocumenten

Op de website overopgroengas.nl is informatie te vinden over Groengas en de toepassing van deze hernieuwbare, schone en betaalbare brandstof in het openbaar vervoer en contactvervoer. OVer op GroenGas heeft hierop ingespeeld door de website op dit punt te verrijken met specifieke informatie en documenten van o.a. CROW/KpVV, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en praktijkcases die u helpen om openbaar vervoer en contractvervoer duurzaam aan te besteden. Omdat elke aanbesteding vraagt om een andere aanpak, hebben zij op www.overopgroengas.nl/groengas-en-aanbesteden een indeling gemaakt op ‘openbaar vervoer’, ‘leerlingen en gym-/zwemvervoer’ en ‘collectief vraagafhankelijk vervoer’. Ook vindt u op de website voorbeeld bestekteksten die gebaseerd zijn op documenten van het CROW/KpVV en het Ministerie van I en M. Het staat u vrij deze teksten te gebruiken in uw bestek om WMO-vervoer, Leerlingenvervoer en Gymvervoer duurzaam aan te besteden.

Bron: www.overopgroengas.nl