Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Het Nieuwe Werken: Overschie werkt maand zonder kantoor

Voor de 22 ambtenaren van de Rotterdamse deelgemeente Overschie is hun kantoor een maand lang verboden terrein geweest. Met dit Nieuwe Werken-experiment test de deelgemeente het nut van het kantoor. “Want kantoortje spelen kan nooit een doel op zich zijn.” De gemeente volgde hiermee het voorbeeld van Britse Telecom-maatschappij O2 die het “grootste thuiswerkexperiment ooit” hield. Maanden van voorbereiding waren er nodig om alle 2.500 werknemers van het hoofdkantoor één dag de toegang tot het kantoor te kunnen ontzeggen.

Méér dan thuiswerken

O2 sloot zijn kantoor één dag om ervaring op te doen met massaal thuiswerken. Het interessante van het experiment in Overschie is dat het over veel meer gaat dan thuiswerken alleen. De grote vraag die de deelgemeente zich stelde: waarvoor heeft de overheid een kantoor nodig? Een maand lang werkten ambtenaren van Overschie waar en wanneer ze wilden. Ze beschikten hiervoor over een smartphone en een laptop en konden via internet inloggen op de volledig geautomatiseerde kantooromgeving. De gebruikelijke dienstverlening bleef op peil: de telefoon werd gewoon opgenomen, gesprekken werden doorverbonden en e-mails en post werden als altijd in behandeling genomen.

Zwerven door de wijk

In de Maand zonder Kantoor werkten de ambtenaren van Overschie thuis èn zwierven bewust door de wijk om op andere plekken te vergaderen en te werken. De vraag hierbij was: komen de ambtenaren zo meer in contact met de wijken en burgers? Sommige ambtenaren deden op Twitter (#MZK) – vaak met foto’s – verslag van hun zwerftocht door de wijk.

Een evaluatie van de maand kantoorloos werken is te lezen via: de website van de gemeente.

Bron en resultaten: Personeelslog.nl