Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Zaanstad realiseerd half miljoen schone kilometers

Het nieuwe stadhuis in het stadshart van Zaandam is begin 2011 klaar. Op deze lokatie is het aantal parkeerplaatsen aanzienlijk kleiner. Dit feit was voor de gemeente Zaandam de aanleiding voor een ambitieus duurzaam mobiliteitsplan.

Probleem

In de garage van het nieuwe stadhuis is ruimte voor een kwart van het huidige aantal parkeerplaatsen. De afdeling P&O werd ingeschakeld om de criteria te bepalen om dit aspect van de verhuizing op te lossen. Tijdens het onderzoek naar de juiste aanpak, bleek dat de reikwijdte van parkeerproblematiek breder was. Om milieudoelstellingen te halen zijn diverse programma’s voor luchtkwaliteit, mobiliteitsmanagement, fietsplannen en openbaar vervoer opgestart. Het parkeerprobleem en deze plannen hebben veel raakvlakken. De afdelingen verkeer, milieu, beheer en communicatie hebben een projectgroep gevormd en zijn aan de slag gegaan met het in kaart brengen van zowel woonwerkverkeer als zakelijk verkeer. Op zoek naar een brede milieuvriendelijke oplossing voor het parkeerprobleem.

Zakelijk verkeer

De werkgroep heeft concrete doelstellingen opgesteld voor de dienstreizen binnen Zaanstad en woon/werkverkeer van ambtenaren. Voorheen konden medewerkers die voor dienstreizen hun eigen auto gebruikten deze kilometers gewoon declareren. Van de miljoen reiskilometers per jaar werden er 650.000 met privéauto's gereden. Om deze kilometers terug te dringen zijn verschillende maatregelen genomen. Er zijn momenteel al een aantal elektrische dienstauto's en scooters in gebruik. Die vloot wordt op korte termijn uitgebreid met zo'n 30 auto's. Bovendien is alleen voor deze voertuigen in de parkeergarage van het stadhuis ruimte,inclusief een oplaadvoorziening. Met deze maatregelen verwacht de gemeente per een half miljoen schone kilometers te realiseren.

Woonwerk verkeer

Ook het woon-werkverkeer werd in het plan onder de loep genomen. Ook op dat vlak blijkt dat er veel winst te behalen is. Van de 5 miljoen reiskilometers worden er 1,8 miljoen met de auto afgelegd. De gemeente gaat reizen met de auto ontmoedigen door de bestaande vergoeding voor woon-werkverkeer drastisch aan te passen. Medewerkers krijgen een hogere reiskostenvergoeding (75 procent) als ze met het openbaar vervoer reizen. Deze stap werd vergemakkelijkt omdat het stadhuis dichtbij het station ligt. Deze vergoeding geldt bovendien van deur tot deur. Ook voor fietsers is een gunstige regeling getroffen. Mensen die toch met de auto, scooter of bromfiets willen reizen krijgen geen vergoeding meer en betalen eventuele parkeerkosten zelf. Hierop worden bijna geen uitzonderingen gemaakt.

Communicatie

Communicatie speelde een belangrijke rol in het project. Om het nieuwe beleid goed uit te leggen, is veel tijd besteed aan overleg met de Ondernemings Raad en voorlichtingsbijeenkomsten. Bijkomend voordeel was dat door de koppeling aan mobiliteit en luchtkwaliteit diverse afdelingen bij het project betrokken zijn. Dat heeft het draagvlak vergroot en er toe bijgedragen dat de maatregelen in het algemeen positief ontvangen zijn.

Effecten

De gemeente Zaanstad verwacht een reductie van fijnstof en stikstof van respectievelijk 76 en 175 kilogram per jaar. De reductie van CO2 schat het projectteam in op zo'n 238.000 kg. Naast reductie van emissies is de voorbeeldfunctie van de gemeente van belang. Met de maatregelen vervult de gemeente een voortrekkersrol voor burgers en bedrijven. Op die manier hoopt de gemeente ook anderen te inspireren om mobiliteit en luchtkwaliteit serieus te nemen.

Bron: Infomil