Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Gemeente Leiden kiest voor groengas voertuigen

De gemeente Leiden, Hoogheemraadschap van Rijnland en Groen Vervoer BV gaan langer door met rijden op Groengas. De partijen verlengen de huidige pilot.

Groengas uit slib

In juni 2008 ondertekenden de partijen een intentieverklaring voor het rijden op Groengas. Hierna zijn proeven gedaan met diverse bedrijfsauto's. Als brandstof is Groengas gebruikt dat is gewonnen uit de vergisting van slib op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Leiden Zuidwest.

CO2-reductie

De proefperiode liep officieel tot eind 2011. Alle betrokkenen zijn zeer tevreden en willen de proef graag doortrekken tot het einde van dit jaar. Bovendien starten ze een emissie-onderzoek naar het verminderen van CO2-uitstoot. De pilot en het onderzoek dragen bij aan het klimaatprogramma van de Gemeente Leiden. De Leidenaren houden zich hierbij aan de klimaatambitie van het kabinet. In 2030 moet een concrete CO2-reductie van 600 kiloton gerealiseerd zijn.

Bronnen en meer informatie: reductieplan CO2, Gemeente Leiden, Filmpje over de groengas voertuigen