Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Hilversum verduurzaamt dienstreizen

De gemeente Hilversum (700 medewerkers) heeft de volgende maatregelen uitgevoerd om de dienstreizen te verduurzamen:
 • Mobility Mixx-poolauto’s (werkt net als deelauto’s zoals Greenwheels)
 • Een mobilitymixx card waarop een treinreis geboekt kan worden en aanvullend ketenvervoer gekregen kan worden: taxi of OV fiets.
 • Aanschaf van een elektrische scooter en enkele elektrische fietsen.
 • Ook de leden van het college hebben een mobility-mixx kaart.
 • Regels voor vervoerswijze voor dienstreizen aanscherpen.

Autokilometers worden in Hilversum vergoed met €0,33 per km. Dat betekent dat het voor de gemeente niet duur (of zelfs voordelig) is om deze kilometers te vervangen door kilometers van gemeentelijke auto’s.

De belangrijkste voordelen zijn:
 • Lage administratieve lasten
 • Medewerkers hoeven niets voor te schieten
 • Zakelijke autoreizen worden in auto’s met een A-label gemaakt.
 • Argument dat er geen alternatieven zijn voor gebruik van de eigen auto zijn niet meer geldig, met name omdat mobility-mixx ketenvervoer aanbiedt.
Martien Eijsbouts heeft de volgende praktische adviezen voor gemeenten die ook aan de slag willen gaan met verduurzamen van dienstreizen:
 • Steek het niet in vanuit kosten, maar vanuit duurzaamheid en administratieve voordelen.
 • Zorg dat je het effect kunt monitoren, Hilversum heeft een nulmeting en monitoringsrapportages in gepland.
 • Je moet een elektrische scooter op naam laten inschrijven. Dat is als gemeente niet heel makkelijk omdat je geen KvK inschrijfnummer hebt. Het kan bij het Postkantoor.

Bron: Martien Eijsbouts, gemeente Hilversum