Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Regio Arhnem Nijmegen gaat op energie uit GFT rijden

De stadsregio Arnhem Nijmegen gaat lokaal opgewekt groen gas gebruiken voor het regionale openbaar vervoer van de stadsregio. Dit project wordt uit gevoerd als onderdeel van 'De Groene Hub',een project voor het verduurzamen van goederen- en busvervoer. In dit project zorgen deelnemers uit de regio Arnhem Nijmegen ervoor dat lokaal opgewekt groen gas gebruikt wordt voor het openbaar vervoer. Daarnaast richten de partners het vervoer naar en binnen Nijmegen slim in. Nijmegen krijgt van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een subsidie van 850.000 euro voor duurzaam vervoer in de regio.

1 kg GFT = 1 km

Wat het project De Groene Hub vooral bijzonder maakt, is dat voor vervoer regionaal opgewekte duurzame brandstoffen worden gebruikt. Een nieuwe vergistingsinstallatie van de ARN zal uit onder andere GFT-afval biogas gaan opwekken. Vuistregel is dat 1 kilogram GFT-afval genoeg biogas oplevert voor 1 kilometer vervoer. Groen gas is direct inzetbaar in aardgasbussen, is bijna energieneutraal en levert nauwelijks schadelijke stoffen op voor het milieu. Door toepassing van dit biogas daalt de CO2-uitstoot met 80%. Het groene gas wordt waarschijnlijk ingezet in de regionale bussen binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Ook de vuilniswagens en stadsdistributievoertuigen kunnen op groen gas gaan rijden. Als al deze voertuigen op groen gas gaan rijden betekent dit op termijn meer vergistingsinstallaties en vulpunten in de regio. Zo levert ook de verduurzaming van busvervoer een belangrijke bijdrage aan innovatie en de regionale economie.

De Groene Hub

Door samenwerking zorgen de regionale partners ervoor dat goederen vanaf één of meer overslagplaatsen aan de rand van de stad schoon en slim worden vervoerd naar hun eindbestemming in Nijmegen. Vandaar de naam De Groene Hub, een ‘hub’ is in de logistiek een verzamelplaats. Daarnaast gaan zonnepanelen op de daken van deelnemende bedrijven kleine elektrische voertuigen van groene stroom voorzien. Bedrijven die investeren in deze vorm van milieuvriendelijk transport krijgen waarschijnlijk speciale groene privileges, zodat het voor ondernemers extra lonend is om eraan mee te doen

Partners

De gemeente Nijmegen werkt de plannen voor De Groene Hub uit met de Stadsregio Arnhem Nijmegen en een netwerk van kennisinstellingen en landelijke netwerkorganisaties. Verschillende marktpartijen (waaronder ARN, Bio Energie Bergerden, Waterschap Rivierenland, Cornelissen Transport, Binnenstadservice, Micodo, VeloCity, DAR en Alliander) zijn partner in het project.

Bron: Gemeente Nijmegen