Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Alphen aan den Rijn kiest voor vervoer op groen gas

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in 2013 29 Groengas-auto's toegevoegd aan het wagenpark. De voertuigen kunnen tanken bij het vulpunt in de gemeente, waar ook particulieren en ondernemers terecht kunnen. De gemeente hoopt met de verduurzaming van het wagenpark, andere ondernemers te stimuleren om ook op Groengas te gaan rijden. Uit onderzoek bleek dat groengas voor de gemeente een betere optie is dan elektrisch vervoer.

Milieuvoordelen

Door DHV is een wagenparkscan uitgevoerd voor Alphen aan den Rijn waarbij ook onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden van het rijden op alternatieve brandstoffen. Uit dit onderzoek is gebleken dat aardgas(groengas)auto’s voor Alphen aan den Rijn op dit moment de beste optie is. Onder andere omdat deze auto’s de minste absolute emissie hebben van fijn stof en NOx. Hierdoor verbetert rijden op groengas de luchtkwaliteit aanzienlijk. Het rijden op aardgas heeft een vergelijkbare of iets geringere CO2-emissie als benzine of diesel, terwijl het rijden op groengas vrijwel CO2-neutraal is (bezien over de hele keten van well-to-wheel).

Elektrisch versus aardgas en groengas

Op dit moment zijn de meningen verdeeld over welke vorm van alternatieve brandstof dé toekomst heeft. Omdat Alphen aan den Rijn zowel als doelstelling heeft om het elektrisch rijden te stimuleren als om alternatieve brandstoffen te stimuleren is het goed om beide opties te benutten. Stichting e-laad heeft elektrische oplaadpunten binnen de gemeente geplaatst. Ook een aardgas (groengas) vulpunt is een belangrijke optie gezien het feit dat uit de wagenparkscan van de gemeente blijkt dat aardgas (groengas) voor Alphen aan den Rijn op dit moment de beste optie is. Daarom wordt gekozen om, een deel van, het wagenpark van de gemeente op aardgas (groengas) te laten rijden. Hiermee maakt de gemeente het groengas vulpunt rendabel en stimuleert zij bewoners en bedrijven om voor duurzaam vervoer te kiezen.

Kosten en baten

De aanschaf van groengasauto’s is iets duurder dan de aanschaf van benzine of dieselauto’s. De brandstofkosten zijn echter veel lager. De extra aanschafkosten kunnen binnen 3 tot 4 jaar worden terugverdiend, afhankelijk van het type voertuig en het aantal gereden kilometer per jaar.

Bronnen: Gemeente Alphen aan den Rijn