Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Overheden gaan voor elektrische of Groengas-auto

De elektrische auto en een auto op Groengas worden door overheden gelijk gewaardeerd, boven de auto met reguliere verbrandingsmotor. Bovendien zijn overheden bereid extra te betalen voor een auto op alternatieve brandstof. Dit blijkt uit een masteronderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van AgentschapNL. In het onderzoek is gekeken naar de voorkeuren van gemeenten, provincies en waterschappen bij de aanschaf van duurzame (dienst)voertuigen. De resultaten dienen als hulpmiddel bij het formuleren van duurzaam inkoopbeleid.

Keuze-experiment

Het onderzoek bestond uit een keuze-experiment op basis van karakteristieken van auto’s op groengas, elektriciteit en waterstof ten opzichte van een auto met reguliere verbrandingsmotor. Keuze-experimenten zijn een betrouwbare manier om voorkeuren te meten, zegt de universiteit. Het is de eerste keer dat lokale overheden op deze manier naar hun voorkeuren gevraagd werden.

Lokale emissies

Uit de resultaten blijkt dat dat lokale emissies een belangrijk criterium zijn voor de keuze, met name voor gemeenten en provincies, en dat lokale en regionale overheden bereid zijn tussen 25 en 50% extra te betalen voor een auto op alternatieve brandstof. De elektrische auto en de auto op Groengas worden gelijk gewaardeerd, boven de reguliere verbrandingsmotor. Voorwaarde voor de elektrische auto is dat deze wel snel geladen moet kunnen worden (ongeveer 30 minuten). Verder maakt de beperkte actieradius de elektrische auto minder aantrekkelijk voor provincies en waterschappen.

Compromis

De keuze voor een auto op Groengas lijkt een compromis: minder lokale milieueffecten, maar een positieve score op de meeste andere kenmerken. Een betere beschikbaarheid van Groengas en nog meer verlaging van lokale uitstoot zou dit alternatief nog aantrekkelijker maken.

Bron: Groengasmobile.nl