Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Groen openbaar vervoer in Friesland

Een sterk hoofdnetwerk openbaar vervoer, OV op maat op het platteland en bussen die op duurzame brandstof rijden. Dat zijn de belangrijkste speerpunten van de provincie Friesland voor de toekomst van het openbaar vervoer. Doel is dat het OV bijdraagt aan de leefbaarheid en duurzaamheid van Fryslân.

OV op maat

Er blijft een sterk hoofdnetwerk openbaar vervoer in Fryslân. Op de trajecten waar veel reizigers reizen, rijden veel bussen en treinen. In het landelijk gebied komt OV op maat, bijvoorbeeld door OV en WMO-vervoer te combineren. Zo krijgen mensen een passend vervoermiddel op de momenten waarop ze dat nodig hebben. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid op het platteland. OV op maat wordt opgezet in samenwerking met gemeenten, bedrijven, inwoners, zorginstellingen en vervoerders.

Duurzaamheid

De vervoerder moet bussen aanbieden die voldoen aan de schoonste uitstootnorm die er momenteel voor dieselbussen te krijgen is. Inschrijvers moeten in hun offerte ook aangeven wat de meer- of minderkosten zijn voor het rijden op duurzame brandstof. De provincie heeft een voorkeur voor groen gas. Bij de gunning van het contract in maart 2012 besluit de provincie om deze optie wel of niet in te kopen. Als op groen gas gereden wordt, stelt de provincie daarvoor vulpunten beschikbaar.

Schiermonnikoog elektrische bussen

Op Schiermonnikoog komen elektrische bussen. In Leeuwarden wordt die mogelijkheid ook onderzocht. De provincie Fryslân schaft zes elektrische bussen aan die vanaf december 2012 moeten gaan rijden op Schiermonnikoog. De bussen blijven eigendom van de provincie en worden in bruikleen gegeven aan de vervoerder die de concessie voor de komende jaren krijgt. Alleen via deze constructie is het volgens de provincie mogelijk om deze vorm van duurzaam vervoer op het eiland te stimuleren. De provincie gaat ook zelf een oplaadpunt aanleggen. De nieuwe vervoerder moet wel voor de gebruikte elektriciteit betalen en wordt verantwoordelijk voor de het onderhoud en de schoonmaak van de bussen.

ICT-oplossingen en proeftraject

Met ICT-toepassingen en proeven wil de provincie vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen:

  • Er moet actuele reisinformatie straks beschikbaar zijn op stations, via smartphone of per sms.
  • Er moet een onderzoek komen naar internet op buslijnen waarvan veel studenten en forensen gebruik maken.
  • En er komt een buurtbusproef met zorginstellingen in Ferwerderadiel.

Meer informatie: Provincie Friesland