Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Fietssnelroutes Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur

De Provincie Noord-Brabant wil inwoners stimuleren om vaker de fiets te pakken. Daarom wordt er € 35,6 mln beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van vijf fietssnelroutes. Door het netwerk van fietssnelroutes tussen onder andere Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur, wil de Brabantse provincie bijdragen aan betere luchtkwaliteit en minder files op de weg.

Duurzame fietspaden

Provincie Noord-Brabant voert de ontwikkeling van de fietsroutes uit binnen het nieuwe uitvoeringsprogramma “Fiets in de Versnelling 2016-2020”. Vanaf 2025 moeten inwoners van Bergen op Zoom naar Tilburg kunnen fietsen via de nieuwe routes. Nu nemen Brabanders al voor meer dan 25% van alle verplaatsingen de fiets. De verwachting is dat dit in de toekomst toeneemt.

Elektrische fietsen

Op de fietssnelroutes moeten gebruikers zich echter houden aan de normale snelheden, De fietssnelwegen maken het mogelijk voor fietsers om sneller op locatie te zijn, omdat ze minder te maken krijgen met kruispunten en stoplichten. Daarnaast biedt het netwerk van fietspaden ruimte voor de opkomst van de elektrische fiets. Volgens de provincie leggen gebruikers van de e-bikes een grotere afstand af, waardoor er meer mensen de fiets zullen pakken in plaats van de auto.

Innovaties geïntegreerd

Bij de ontwikkeling van het netwerk van fietssnelwegen past de provincie duurzame technieken toe, zoals energieopwekking op de fietspaden en biobased materialen.

Bron: Provincie Brabant