Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Dienst Justitiële Inrichtingen kiest voor elektrische dienstauto’s

Juni 2018

“Vanaf 2020 gaan alle nieuwe dienstauto’s emissievrij”, dat zei Annelore Roelofs, waarnemend hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), op de Dag van de Bedrijfsvoering. De dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) regelt deze transitie van de huidige benzine- en dieselauto’s naar volledig elektrisch vervoer.

In een volle zaal met bestuurders kondigde Annelore Roelofs in een videoboodschap het besluit aan voor een volledig emissievrij wagenpark bij DJI. Directeur FHI Arie van Vliet liet in zijn presentatie over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) de urgentie duidelijk zien. Zonder lef en leiderschap halen we de vele doelen die het Rijk zichzelf stelt op het gebied van CO2-reductie, energie, circulariteit en klimaat, niet. Dit vraagt om daadkracht!

DJI geeft het goede voorbeeld met dit krachtige signaal. In de video zijn onder andere de samenwerkingspartners van DV&O, het Rijksvastgoedbedrijf, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de categoriemanagement civiele dienstauto’s en MVO Nederland te zien. In een door betrokken partijen ondertekend convenant zijn de afspraken om emissievrije dienstauto’s in te kopen vastgelegd.

DV&O beschikt over honderden dienstauto’s en ca. 300 transportbussen en speciale voertuigen. De overgang start in 2020 met de nieuwe dienstauto’s. Een hele verandering voor DV&O en alle gebruikers. Gelijktijdig start een onderzoek naar de transportbussen. De markt hiervoor is nog in ontwikkeling en kent nog niet veel aanbod. De verwachting is dat dit de komende jaren snel zal veranderen.

Bron: Dienst Justitiële Inrichtingen