Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Belgische gemeenten lenen auto’s uit

Autodelen is een goed duurzaamheidsconcept vinden ze in België. Enkele gemeenten geven het goede voorbeeld en lenen zelf buiten kantooruren gemeenteauto's uit.

Gemeenteauto als proef

'We dachten dat Nederland slimmer was op dit gebied, maar nee dus', geeft de Vlaamse schepen (wethouder) Walter Bollen (N-VA) van de Limburgse gemeente Bilzen een plaagstootje na de vraag of het Belgische systeem van autodelen ook iets voor Nederland is. 'Ik denk dat het in Nederland ook kan werken.' Per 1 januari 2014 leent Bilzen als proef een gemeenteauto uit aan inwoners die een auto nodig hebben. Dat kunnen er uiteindelijk drie worden. 'Het is vooral bedoeld als goed voorbeeld voor particulieren om ook aan autodelen te doen', aldus Bollen.

Tweede auto weg doen

De autodeelservice wordt gefaciliteerd door Vereniging zonder Winstoogmerk (VZW) Autopia, een door de Vlaamse overheid gesubsidieerd steunpunt dat eerder al een aantal andere grote centrumsteden, zoals Antwerpen, Gent en Leuven, heeft bijgestaan in het stimuleren van autodelen door particulieren. 'Ook daar hadden ze een of twee gemeenteauto's als motivatie. Dat was succesvol. Bilzen ligt vrij centraal en we hebben een oude bevolking. Ik heb geen idee of het hier ook een succes wordt, maar blijkbaar is er behoefte aan, want we hebben al tientallen telefoontjes gehad, sinds we het gisteren bekend hebben gemaakt. Ik heb al gehoord dat mensen overwegen hun tweede auto weg te doen. Die behouden is duurder dan meedoen met autodelen.'

30 cent per kilometer

Hoe werkt het? De auto staat heel centraal bij de stadsdienst gereed vanaf 17.00 uur 's middags en moet om 7 uur 's ochtends weer terug zijn. Mensen melden zich aan via het steunpunt van Autopia, waar ze 10 euro betalen voor een lidmaatschap. De auto boeken zij via internet en is met een badge te openen. 'Wij vragen als gemeente 75 euro borg en voor het gebruik 30 cent per kilometer en 1 euro per uur. Voor de stad is dat kostendekkend. Met 30 cent per kilometer levert het zelfs nog iets meer op dan het kost, maar dat is niet de doelstelling. Die is dat mensen duurzaam mobiel zijn en er dus minder auto's in Bilzen zijn. Er zijn hier veel parkeerproblemen. Iedereen wil zijn auto voor de deur.'

Mensen rijden bewuster

De gemeente sluit ook een extra verzekering af voor het gebruik van de gemeenteauto door particulieren. 'Dat kost ons 800 euro per jaar meer.' Bollen beaamt dat er door het autodelen niet minder autobewegingen zijn. 'Maar wel minder auto's en mensen rijden bewuster, omdat het 30 cent per kilometer kost. Het is ook de bedoeling dat mensen energiezuiniger gaan rijden, dus niet met oudere auto's. Zelf hebben we die nog wel, maar we gaan op termijn over op elektrisch.'

Bron:Autopia, Autodelen