Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Top 10 best scorende autodeelgemeenten: sterkste groei in steden

September 2018

De verschuiving van autobezit naar autodelen draagt bij aan duurzame bereikbaarheid, CO2-reductie en vermindering van parkeerdruk. Zeker in gemeenten waar sprake is van inwonersgroei kan autodelen een belangrijke rol spelen om de bereikbaarheid op peil te houden of te verbeteren. Autodelers gebruiken vaker OV en de fiets. Van alle deelauto’s is nu 6,4% elektrisch of hybride.

In Utrecht, Amsterdam en Haarlem zijn de meeste deelauto’s per inwoner te vinden. Maar in de top 10 zijn ook kleinere gemeenten te vinden zoals Bunnik en Culemborg.

Bron: Martien Das - Rijkswaterstaat WVL en autodelen.info