Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Het succes van het bedrijfsvervoersplan Alkmaar

Slechts 15,5% van de medewerkers van de gemeente Alkmaar komt na de invoering van het bedrijfsvervoerplan in 2001 met de auto naar het werk. Hiermee is het autogebruik gehalveerd. Het fietsgebruik van de ambtenaren steeg naar meer dan 60%. Dit blijkt uit een onderzoek naar woon-werkverkeer dat de gemeente Alkmaar in oktober 2003 heeft uitgevoerd onder haar medewerkers.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het bureau Verkeer.advies uit Amsterdam. Van de 850 medewerkers die bij de gemeente Alkmaar werden benaderd, werkten er zo'n zeshonderd mee. Daarmee is de respons 71% en kan het onderzoek zeer representatief worden genoemd.

Conclusies

De halvering van het autogebruik en de toename van de fiets als vervoermiddel kan als een forse verschuiving in het woon-werkgedrag van de gemeenteambtenaren worden gezien. Deze verschuiving wordt veroorzaakt door het beleid van de gemeente om het reizen met andere vervoermiddelen dan de auto zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zo:
  • kunnen medewerkers aanspraak maken op een 'fiets van de zaak' of
  • een trajectkaart voor het openbaar vervoer,
  • krijgen medewerkers die met de auto naar het werk komen geen reiskostenvergoeding
  • is de gemeente zeer terughoudend in het toewijzen van parkeerplaatsen bij het Stadskantoor.
  • is het bedrijf Mobility mixx ingehuurd om ook voor dienstreizen het gebruik van de auto zoveel mogelijk uit te bannen.