Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Afvalservice Breda bespaart 25.000 Euro aan diesel per jaar

De Afvalservice gemeente Breda zamelt afval in van alle particulieren en een groot aantal bedrijven in Breda. Dit afval wordt na inzameling direct naar derden gebracht die het opslaan of verwerken. Daarnaast beheert afvalservice een tweetal afvalbrengstations in Breda. Het bedrijf is 100% eigendom van de gemeente Breda en heeft 38 vrachtwagens en 14 busjes rijden.

Goed Beter Best

Eind 2005 is bij Afvalservice het project "Goed Beter Best" gestart. Het concept goed, beter, best is ingevoerd in de gehele organisatie als onderdeel van de strategie 'van ambtenaar naar bedrijf’. Dit wordt uitgewerkt door commitment van het personeel. Uitgangspunten hierbij zijn:
 • zorgen dat mensen trots zijn op het bedrijf
 • mooi materieel- goede werkinstructie (ISO)
 • ziekteverzuim reduceren door aandacht
 • luisteren naar de mensen / werken met mentoren
 • oude hiërarchie doorbreken / instroom vanuit beroepsgoederenvervoer

Goed Beter Best in het wagenparkbeheer

Voor wat betreft het wagenparkbeheer zijn daar specifieke elementen aan toegevoegd:
 • hoe ga je om met brandstof (alle voertuigen rijden op zwavelarme dieselolie)
 • hoe ga je om met veiligheid
 • hoe ga je om met schade en onderhoud

Brandstof en schone lucht

De kraakperswagens hebben een brandstofverbruik van 1 op 2. Maar, rijgedrag heeft hier nauwelijks invloed op. Dat komt door de korte trajecten, de vele stops en omdat een flink deel van de brandstof wordt gebruikt om het persluchtsysteem aan te drijven. Het omgaan met de perslucht beinvloedt het brandstofverbruik wel.

In het kader van Goed, Beter, Best werd aan de medewerkers gevraagd suggesties te doen voor brandstofbesparing. Ze kwamen toen met het voorstel om een luchtslot op de kraakperswagens toe te passen en de wagens niet meer te vroeg ‘warm te draaien’. Dit levert een onmiddellijke besparing van enkele liters diesel per wagen per dag, oftewel zo’n € 25.000 per jaar.

Om de luchtvervuiling te beperken rijden alle inzamelwagens op zwavelarme diesel. Daarnaast levert de toepassing van roetfilters op 7 inzamelwagens een flinke bijdrage aan de gezondheid van de beladers en de omgeving (roetreductie is 98%).

Veiligheid

Om de veiligheid te vergroten hebben alle medewerkers een training gevolgd. Hierbij waren de speerpunten: weten wat de eigen wagen doet, weten hoe weggebruikers reageren, focus op verkeer en omgeving (voorkomen verkeersblindheid)

Schade en onderhoudgrote auto’s, smalle straten

 • verhoging werkdruk ivm inzameling tussen 08.00 en 17.00 uur
 • storing is tijdvertraging en dus verhoging werkdruk
 • Om schade en duur ‘calamiteiten’-onderhoud te verminderen is aan de medewerkers kennis bijgebracht over ‘wanneer doorrijden en wanneer niet’.
 • Daarnaast is schoonmaak en periodiek onderhoud geïntensiveerd. Men heeft de medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid gegeven aangaande hun eigen wagen.