Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Aardgas en biogas

Aardgas is een relatief schone brandstof. Aardgas heeft ten opzichte van diesel een lagere uitstoot van NOx en fijn stof. Dieselvoertuigen worden echter ook steeds schoner, mede door de toepassing van roetfilters. Aardgas is echter een belangrijke tussenstap naar het hernieuwbare biogas. Biogas heeft wat de lokale luchtkwaliteit betreft dezelfde voordelen als aardgas en is bovendien (vaak) CO2-neutraal. Omdat biogas gewonnen wordt uit boerderijmest, rioolslib, huisvuil of biologisch restafval, heeft het als één van de weinige biobrandstoffen ook geen enkel effect op de voedselketen. Door wagenparken nu al geschikt te maken voor aardgas, kan in de toekomst eenvoudig worden overgestapt op biogas. Op langere termijn kan ook worden overgeschakeld naar waterstof. Daarnaast produceren aardgasvoertuigen aanzienlijk minder geluid dan dieselvoertuigen. Wat betreft prestaties en comfort scoort aardgas minstens net zo goed als andere brandstoffen.

Toepasbaarheid

Aardgas voor voertuigen wordt meestal in gecomprimeerde vorm (CNG) geleverd. De beschikbaarheid van aardgasvoertuigen neemt toe. Voor personenauto's, bestelwagens, kleine vrachtwagens, huisvuilwagens en bussen bestaan inmiddels goede aardgasvarianten. Voor grotere trucks (400 kW) is de beschikbaarheid nog beperkt.

Aardgasvoertuigen kunnen alleen worden gebruikt als er in de omgeving een aardgasvulstation aanwezig is. Zolang er geen vraag is, worden dergelijke stations meestal niet gerealiseerd. Overheden kunnen een belangrijke rol vervullen door enerzijds vraag te creëren en anderzijds de komst van aardgasvulstations mogelijk te maken of dit zelfs actief te stimuleren. Kijk op www.fuelswitch.nl voor huidige locaties van aardgasvulstations. Vrachtverkeer is aantrekkelijk om op aardgas te laten rijden, omdat hier veel meer wordt omgezet en dus ook meer rendement is te halen dan bij personenwagens. Voor de start van een renderend aardgasvulstation zijn tenminste 20 vrachtvoertuigen nodig. het moet daarna binnen enkele jaren groeien naar een mix van 200 voertuigen.
Aangezien er nog niet overal vulstations aanwezig zijn, zijn auto's op aardgas voorlopig met name geschikt voor lokaal en regionaal vervoer. Aardgasvoertuigen hebben een actieradius van circa 1.000 kilometer.

Financiële aspecten

De meerinvestering van een personenauto op aardgas verdient zichzelf terug als er minimaal 10.000 kilometer per jaar mee wordt gereden, van een aardgasbestelbus bij minimaal 15.000 kilometer per jaar.

De aanschafprijs van aardgasvoertuigen is hoger. Voor bestelwagens is de meerprijs EUR 1.000 tot EUR 5.000. Voor trucks en bussen EUR 25.000 tot EUR 50.000. Voor personenauto's EUR 500 tot EUR 3.000. Door een gunstiger energielabel krijgen nieuwe aardgasauto's sinds 1 januari 2008 EUR 500 of EUR 1.000 euro korting. Enkele overheden (bijvoorbeeld provincie Utrecht) stimuleren de aanschaf van aardgasvoertuigen met subsidie.

Het onderhoud is iets duurder en het verbruik iets hoger. Daar staat tegenover dat aardgas goedkoper is dan diesel. Een kilo aardgas (bijna vier liter) kost circa 70 cent. Op aardgas dat als motorbrandstof wordt getankt aan een openbaar tankstation wordt een energiebelasting geheven van 3 cent per kubieke meter. Dit is heel gunstig vergeleken met diesel (36 cent per liter) of benzine (68 cent per liter).

Voorbeelden

Veel overheden stappen over op aardgasvoertuigen of zelfs biogasvoertuigen. Meestal gebeurt dit geleidelijk, bij vervanging van oude voertuigen. Ook krijgt aardgas/ biogas steeds vaker een plek bij concessieverlening voor busvervoer.

Aardgas

 • In Haarlem rijden in de binnenstad vrijwel alleen maar aardgasbussen. Dit heeft merkbaar invloed op de luchtkwaliteit. lees verder...
 • In Nijmegen zullen vanaf juni 2010 alleen nog stadsbussen op aardgas rijden.
 • De gemeente Beuningen stapt over op aardgasauto's.
 • De gemeente Leeuwarden stapt geleidelijk over op aardgas en brengt aardgas onder de aandacht bij het grote publiek. Leeuwarden vertelt over de ervaringen en geeft tips aan andere overheden. lees verder...
 • De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft al de helft van het wagenpark voorzien van aardgas (25 voertuigen in 2008)
 • Ook de gemeenten Den Haag, Ede-Wageningen, Oss, Amstelveen, Tilburg en Rijswijk gebruiken aardgasvoertuigen.

Biogas

 • In de gemeente Groningen is een convenant afgesloten om op aardgas en biogas te gaan rijden.
 • In Midden-Zeeland (Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland) rijden in totaal 43 bussen op biogas. lees verder...
 • De provincie Fryslân vervangt 27 dieselauto's door auto's die op biogas rijden.

Meer informatie

 • informatie over aardgasvoertuigen en -tankstations in Nederland via NGV-Holland
 • informatie over diverse alternatieve brandstoffen voor voertuigen Platform schone voertuigen
 • Website over aardgas, bio-ethanol en biodiesel met onder andere ervaringen en overzicht tankstations voor deze brandstoffen in Nederland op www.fuelswitch.nl