Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Verkeer en Waterstaat compenseert CO2-uitstoot 2000 dienstauto's

In 2006 zijn de eerste bomen aangeplant in De Mieden (Friesland) ter compensatie voor de CO2-uitstoot van 2000 dienstauto's van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De compensatie vindt plaats door aanplant van binnenlands bos door Staatsbosbeheer en door aanplant van bos in het buitenland. In totaal gaat dit om aanplant van circa 50 hectare bos over vier jaar. Het eerste "CO2-compensatie bos" van 21 ha (150.000 bomen) in Nederland is door Staatsbosbeheer aangelegd in De Mieden, een landinrichtingsgebied in oostelijk Friesland. De eerste bomen zijn geplant door schoolkinderen, de burgemeester van de gemeente en de gedeputeerde mw. Andriessen in het kader van de Nationale Boomfeestdag. De andere 30 ha worden geplant in Uganda (Kibale National Park).

Het Nieuwe Rijden

Medewerkers krijgen ook een cursus "Het Nieuwe Rijden". Met de rijstijl van Het Nieuwe Rijden wordt gemiddeld 10% brandstof bespaard. Het Nieuwe Rijden is een meerjarenprogramma dat loopt van 1999 tot 2010, waarin nauw wordt samengewerkt met branche- en consumentenorganisaties en het bedrijfsleven. Door een continue monitoring is er goed zicht op wat het programma Het Nieuwe Rijden heeft opgeleverd en wat de effecten zullen zijn in de nabije toekomst. Wanneer Het Nieuwe Rijden door de helft van de automobilisten wordt toegepast, dan kan de reductie van de CO2-uitstoot oplopen tot circa 1,5 megaton in 2010.