Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Nieuwegein bepaalde efficientste uitstoot-reductie wagenpark

In januari 2006 werd voor de gemeente Nieuwegein de Milieu Efficiency Scan (MES) van haar wagenpark (uitgevoerd door CE Delft) uitgevoerd. De MES is een methodiek die is ontwikkeld door SenterNovem om te bepalen met welke maatregelen de uitstoot van een voertuigvloot het meest efficient kan worden gereduceerd. Het bestaat uit:
  • bepalen van de huidige milieubelasting;
  • geven van een overzicht van technische opties voor vervanging en beschikbare subsidiemogelijkheden;
  • berekenen van de milieuprestatie en kosten van een aantal investeringsvarianten.

De scan concludeert voor Nieuwegein dat:

  • het grootste deel van de emissies afkomstig zijn van de vrachtauto’s en huisvuilwagens. Samen zorgen zij voor ca. 90% van de CO2 en NOx-uitstoot, terwijl ze ook verantwoordelijk zijn voor 82% van de PM10-emissies.
  • Ook bestelauto’s hebben een significante bijdrage aan de uitstoot van PM10.
  • De invloed van de veegmachines en met name de personenauto op de milieuprestaties van het wagenpark zijn tenslotte klein.

Voor de keuze uit de scenario's zal de gemeente moeten kiezen of ze vooral inzet op verbetering van de lokale luchtkwaliteit of ook de uitstoot van broeikasgassen wil reduceren. Afhankelijk van deze keuze komen andere maatregelen in beeld.

Lees de uitgebreide rapportage [476kB ].