Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Mobiliteitsbeleid VLAM succes door goede communicatie en monitoren

VLAM (Vlaams centrum voor agro- en visserijmarketing) startte met haar mobiliteitsacties in 2003, onder andere vanwege verspilzucht en de manier waarop vele dienstopdrachten werden gepland. VLAM wilt zijn medewerkers bewustmaken dat ze met een milieuvriendelijk mobiliteitsbeleid resultaten kunnen boeken die bijdragen tot een beter klimaat en natuur. Goeie mondelinge communicatie naar medewerkers is één van de belangrijkste aandachtspunten (ingelicht via personeels- en logistieke dienst).

Aanpak van de actie stap voor stap

Aanpak liep/loopt stap per stap. Het duurde een aantal jaar voordat de gehele werkvloer bewuster omging met mobiliteit. Sterke promotie ‘volgorde’ van vervoersmiddelen voor dienstverplaatsingen: eerst openbaar vervoer, dan dienstwagen of dienstfiets, pas in laatste instantie eigen wagen.

  • Dienstverplaatsingen gebeuren in principe met het openbaar vervoer (2e klasse) indien de bestemming hiermee vlot bereikbaar is.
  • Blue bike abonnement (vergelijkbaar met OV-fiets) aanwezig voor natransport na treinrit
  • Werkelijke en bewezen kosten voor het openbaar vervoer worden volledig vergoed, de terugbetaling gebeurt aan de hand van vervoersbewijzen.
  • Indien het niet mogelijk is gebruik te maken van het openbaar vervoer, dient de dienstwagen / dienstfiets gebruikt te worden als deze beschikbaar is.
  • Bij aanschaf van dienst en lease-wagens wordt een milieuvriendelijk compromis gezocht.
  • De directiewagen wordt in algemeen gebruik gegeven wanneer de algemeen directeur hem niet nodig heeft.

Promotie fietsgebruik

De werknemers worden iedere zomer gestimuleerd om vaker op de fiets te stappen. Enkele medewerkers rijden zelfs van Leuven en Antwerpen naar Brussel op de fiets. De directie geeft het goede voorbeeld door met de dienstfiets naar vergaderingen te rijden die binnen Brussel plaatsvinden.

Ook aandacht voor goederenvervoer

Vervoer van goederen (naar beurzen, contactdagen, etc.) wordt zo efficient mogelijk gepland, door één bestelbus meerdere trajecten samen te laten bevoorraden en/of spullen te verzenden via koerier of Bpost. Leveranciers worden bij interne milieuzorg betrokken. Als meerdere bestellingen van verschillende VLAM-sectoren bij eenzelfde leverancier worden gedaan, worden deze zo veel mogelijk gebundeld in één vracht.

Meten van resultaten

Mobiliteit wordt uitgebreid gemonitord. De personeelsdienst geeft aan de directie door wanneer er teveel dienstverplaatsingen zijn met eigen wagens door een te veel vergaderingen buitenshuis. Jaarlijks worden de gereden kilometers van de wagens genoteerd en geëvalueerd.

Bron: Departement van Natuur Leefomgeving en Energie (BE)