Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Luchtkwaliteit in Amstelveen verbeterd

De luchtkwaliteit in Amstelveen is verbeterd door meer groen langs de Beneluxbaan en het schoner maken van het gemeentelijk wagenpark. Mede dankzij subsidies van de Stadsregio Amsterdam (SRA) en de Provincie Noord-Holland zit Amstelveen nu al op de landelijke norm voor luchtkwaliteit.

Actieplan

Het actieplan Luchtkwaliteit 2007 – 2015 formuleert een reeks maatregelen en projecten die in acht jaar tijd de luchtkwaliteit moet terugbrengen naar de voorgeschreven rijksnormen. Tussen 2008 en 2010 heeft de gemeente haar wagenpark aanzienlijk ‘verschoond’ met het aanbrengen van roetfilters, het overstappen naar voertuigen met een modernere techniek, maar ook het kiezen voor benzinemotoren waar mogelijk in plaats van diesel. Daarnaast zijn 9.500 struiken geplant, over een lengte van tweeënhalve kilometer langs de Beneluxbaan (tussen de Sportlaan en de Bovenkerkerlaan). Deze maatregelen hebben de luchtkwaliteit met 22 % verbeterd ten opzichte van 2007. Hiermee voldoet de Beneluxbaan aan de rijksnorm.

Toekomstige verbeteringen

In 2011 gaat het verbeteren van het wagenpark door met de invoering van elektrisch rijden. Dit najaar staat het aanbrengen van een nieuwe verkeerslichtenregeling op de Beneluxbaan gepland om doorstroming van verkeer te verbeteren. Wethouder John Levie van Verkeer: “Het verkeer moet zo soepel mogelijk kunnen doorrijden zonder overtollige stops te maken. Dat is comfortabeler en veiliger. Het voorkomen van onnodig remmen en optrekken werkt bovendien in het voordeel van luchtkwaliteit.”

Bron: Gemeente Amstelveen