Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Duurzame Hoornse haven krijgt Blauwe Vlag

De gemeentelijke binnenhaven krijgt de Blauwe Vlag. Een internationale jury stelde vast dat de Hoornse haven veilig en schoon is. Tijdens de landelijke uitreiking van de Blauwe Vlag op donderdag 16 mei 2013 in Portugaal kreeg wethouder Aart Ruppert deze internationale onderscheiding aangeboden.

Blauwe Vlag

De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die hebben aangetoond schoon en veilig te zijn. Met de Blauwe Vlag-campagne in Nederland probeert de Stichting Milieu Keurmerk (SMK), Veligheid en Kwaliteit (KMVK) overheden, ondernemers en recreanten te betrekken bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur, een gezond milieu en duurzame jachthavens. De Foundation for Environmental Education (FEE), een onafhankelijke internationale organisatie, is verantwoordelijk voor de toekenning van de Blauwe Vlaggen.

Duurzame gemeentelijke binnenhaven

De binnenhaven van de gemeente Hoorn ontvangt dit jaar voor het eerst de Blauwe Vlag. Daarmee krijgt het erkenning voor de inspanningen die zijn geleverd op het gebied van milieu en duurzaamheid. De Blauwe Vlag stelt hoge eisen aan de havens met het keurmerk. Criteria waar de binnenhaven op is beoordeeld zijn onder meer:

  • kwaliteit van het water
  • schone kades
  • voldoende goede hygiënische sanitaire voorzieningen
  • een gescheiden afvalinzamelingssysteem voor bilgewater en afvalwater
  • een verbod op lozingen van afvalwater van boten
  • havenvoorzieningen in het water van de haven
  • de aanwezigheid van voldoende reddings- en blusmaterialen
  • een havenreglement met gedragscodes voor de bezoekers
  • de beschikbaarheid van informatie over hoe om te gaan met natuur en milieu.

Puur Hoorn

Wethouder Aart Ruppert is trots op de onderscheiding. ‘De Blauwe Vlag is de bevestiging dat onze haven op het gebied van veiligheid en milieu mee kan met de top van de wereld. Het is een onderdeel van onze Puur Hoorn klimaatambitie en laat daarmee ook zien dan wij serieus bezig zijn met stappen richting een klimaatneutraal Hoorn.’

Bron: RTV Noord Holland en Gemeente Hoorn