Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Gemeente Apeldoorn kiest voor o.a. duurzame elektrische scooters

In het kader van een “groene” voorbeeldfunctie heeft de gemeente Apeldoorn het aantal elektrische scooters uitgebreid van 8 naar 18 stuks. De gemeente past de elektrische scooters toe voor de medewerkers van het team Toezicht en Handhaving in de Openbare Ruimte (THOR) en voor algemeen gebruik. Voor algemeen gebruik (600 ambtenaren) zijn er nu 40 fietsen, 10 e-bikes, 10 elektrische scooters en 34 auto’s, deels elektrisch, deels op benzine beschikbaar. Deze kunnen via een slim reserveringssysteem ingezet worden. Waar voorheen vervuilende dienst- en privé auto’s voor werden ingezet, zijn nu diverse vervoermiddelen in gebruik. Die zijn stiller, duurzamer, gunstiger in onderhoud– en brandstofkosten en nauwelijks belastend voor het milieu.

Duurzame dienstreizen

De gemeente Apeldoorn wilde af van de regel dat ambtenaren hun dienstreizen met hun eigen auto’s maakten en de kosten daarvan declareerden. Want daar zat ook wel eens een oude walmende diesel bij. Gemeentelijk projectleider Hans Kemper: “Wij vinden dat wij als gemeente in duurzaam vervoer een voorbeeldfunctie hebben. Daarom hebben wij besloten ten behoeve van de gemeentelijke mobiliteitsbehoefte e-bikes, fietsen, elektrische scooters en auto’s uit de zuinigste categorieën aan te schaffen.”

Bron en meer informatie: www.scoot.nu en Gemeente Apeldoorn