Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Veiligheid

Veiligheid ligt op het grensgebied tussen Brandveiligheid, Arbo en Milieu. Bij milieuscans blijkt vaak dat de veiligheidsaspecten uit vergunning of het activiteitenbesluit beter zijn verankerd in de organisatie dan andere milieuaspecten (zoals energiebesparing, vervoersmanagementof duurzame inkoop).

Meest voorkomende eisen

De meest voorkomende veiligheidseisen vanuit de milieuvergunning betreffen:
  • Opslaan van gevaarlijke stoffen (denk ook aan schoonmaakmiddelen). De aanwijzingen voor veilige opslag staan in de CPR-15 richtlijn.
  • De aanwezigheid van de bijbehorende veiligheidsinformatiebladen
  • Onderhoud en aanwezigheid van brandstoftoevoerafsluiters bij installaties waarin brandstoffen worden verbrand zoals verwarmingsinstallaties
  • Voldoende ventilatie in ruimten waar explosieve gasmengsels kunnen ontstaan (acculaadruimte, verwarmingsketelruimte en noodstroomaggregaten)
  • Voorkomen van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen bij brand of ontploffing (bijvoorbeeld asbest)
  • Aanwezigheid blusmiddelen
Deze veiligheidsregels zijn te vinden in uw vergunning of de op uw locatie van toepassing zijnde regels uit het activiteitenbesluit. Via de internetmodule bij het activiteitenbesluit kunt u eenvoudig bepalen welke (veiligheids)regels uit het activiteitenbesluit voor u van toepassing zijn.
Ook voor de eisen aan de opslag van gevaarlijke stoffen (CPR 15-1) vind u een checklist op infomil onder veiligheid > publicaties.

Voorbeelden

  • Overijssel gebruikte halogeenvrije bekabeling bij de renovatie van het provinciehuis. Lees verder...
  • Capelle vernieuwde en centraliseerde het magazijn voor gebouwonderhoud. Lees verder ...
  • Bij de nulmeting voor hun milieuzorgsysteem kwam de gemeente Rozenburg erachter dat de opslag van de schoonmaakmiddelen niet voldeed. Zie ook de pagina over schoonmaak.