Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Halogeenvrije kabels zijn veiliger bij brand

juni 2008 - Bij de renovatie van het Provinciehuis Overijssel in 2007 is alle bedrading vervangen. Voor de nieuwe bedrading zijn halogeenvrije kabels toegepast. Dat betekent dat er geen PVC in de omhulling van de kabels zit. Deze kabels zijn veiliger omdat ze bij brand minder rook produceren die bovendien minder schadelijk is. De halogeenvrije kabels produceren bij brand minder zoutzuur en koolmonoxide dan conventionele kabels. Dit is niet alleen in het belang van de veiligheid van personen, maar is ook gunstig voor het beperken van (gevolg)schade aan gebouw, inventaris en bedrijfsprocessen. Deze negatieve effecten worden beperkt bij de toepassing van halogeenvrije kabels.

Halogeenvrije kabels zijn in de aanschaf iets duurder dan PVC-houdende kabels, maar door de steeds gangbaar wordende toepassing zijn de prijsverschillen klein geworden en in de totale projectkosten bijna verwaarloosbaar omdat bekabeling meestal ook maar een klein deel van de kosten is en arbeidskosten niet veranderen door de toepassing van de andere kabels.

De Rijksgebouwendienst schrijft sinds 2007 standaard halogeenvrije bekabeling voor bij bouwprojecten.