Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Geur

Overheidsinstellingen zullen maar zelden geurhinder veroorzaken. Het thema geur is met name voor de volgende soort instellingen relevant:
  • Afvalbrengstations
  • Kinderboerderij
  • Parkeergarages

Relevante wetgeving

In relevante milieuvergunningen zijn regels opgenomen over geluid. Veel overheidsinstellingen hebben geen vergunning nodig omdat zij een zogenoemde A of B inrichting zijn in het kader van het activiteitenbesluit. Er is een zorgplicht opgenomen, die stelt dat geurhinder zoveel mogelijk voorkomen dient te worden. Er zijn enkele specifieke situaties benoemd waarvoor extra eisen zijn gesteld:
  • rioolgemalen
  • parkeergarages
  • onderhoud van motorvoertuigen (proefdraaien van motoren)
Kijk op de website van Infomil voor meer informatie over de regels en maatregelen rondom geurhinder in het activiteitenbesluit.

Aanvullingen?

Heeft u een inspirerende actie, een mooie startnotitie, een tip voor collega's geef het ons door. Stuur ons een e-mail om uw tips en acties aan te melden voor de site.