Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Geluid

De meeste overheidsinstellingen veroorzaken maar weinig geluidsoverlast. Het thema geluid is met name voor de volgende soort instellingen en activiteiten relevant:
 • Afvalbrengstations (verkeer)
 • Alarmdiensten, zoals brandweer, politie en milieudienst
 • Bouwactiviteiten
 • Evenementen

Relevante wetgeving

In milieuvergunningen zijn vrijwel altijd regels opgenomen over geluid. Veel overheidsinstellingen hebben geen vergunning nodig omdat zij een zogenoemde A of B inrichting zijn in het kader van het activiteitenbesluit. Kijk op de website van Infomil voor meer informatie over regelgeving rondom geluid.

Maatregelen

Er kan aan de volgende maatregelen worden gedacht om geluidsoverlast te beperken:
 • Probeer vervoersbewegingen zoveel mogelijk te beperken.
 • Kies voor stillere voertuigen. Elektrische voertuigen zijn stil en functioneren goed voor stedelijk verkeer. Met name auto's en bestelwagens zijn al goed verkrijgbaar in een elektrische variant.
 • Monteer stille(re) banden onder de voertuigen en kies voor geluidsarm asfalt rondom de locatie.
 • Beperk activiteiten zoveel mogelijk tot kantooruren en vermijd activiteiten in de avonduren en 's nachts.
 • Neem geluidsnormen op bij aanbesteding van bouwactiviteiten.
 • Informeer omwonenden tijdig over geplande bouwactiviteiten en evenementen.
 • Hou bij evenementen rekening met omwonenden, bijvoorbeeld door het tijdstip van het evenement en door geluidsniveaus te beperken. Informeer omwonenden tijdig over mogelijke geluidsoverlast.
 • Organiseer een geluidloos evenement. The silent disco is hier een voorbeeld van.

Voorbeelden

Aanvullingen?

Heeft u een inspirerende actie, een mooie startnotitie, een tip voor collega's geef het ons door. Stuur ons een e-mail om uw tips en acties aan te melden voor de site.