Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Zonnedak op Provinciehuis Zuid-Holland

April 2005 werd het zonnedak van Provinciehuis Zuid-Holland geopend. Het zonnedak bestaat uit 468 zonnepanelen met een totaal oppervlakte van 600m2.

Opbrengsten voor de provincie

  • Voorbeeldfunctie, voortrekkersrol, blijk van serieuze aandacht voor duurzame energie
  • Ondersteuning provinciaal energie en klimaatbeleid, bijdrage aan CO2 reductie
  • Eigen energieproductie, voorzien in eigen energievoorziening, leveringszekerheid
  • Lagere energiekosten
  • Lagere netto-investering door gebruikmaking van nu nog geldende grote subsidiestromen
  • Ervaring met de realisering van zonne-energieprojecten in het stedelijk gebied

Opbrengst Zonne-energie en CO2 reductie

In een gemiddeld klimatologisch jaar zullen alle panelen samen zo'n 50.000 kWh per jaar aan zonnestroom opleveren. Per vierkante meter is dit ruim 80 kWh per jaar. De opbrengst is voldoende om 500 computers op het provinciehuis per jaar van energie te voorzien.

Het gehele zonne-energiesysteem geeft een vermindering van circa 32 ton CO2 per jaar. Per vierkante meter is dit ruim 50 kg per jaar.

Financiering en terugverdientijd

De totale projectkosten voor het zonne-energiesysteem voor de provincie na aftrek van de SenterNovem subsidie komen op 453.390 euro inclusief BTW. Per vierkante meter is dit 755.65 euro.

In de projectkosten zijn meegenomen 20 jaar productgarantie op de zonnepanelen, 10 jaar productgarantie op de omvormers, een 10 jarig onderhoud- en reinigingscontract en een display voor het registreren van de opbrengst op de energiespiegel.

De terugverdientijd is in economische termen in feite oneindig lang onder huidige marktvoorwaarden. Onder wijzigende marktvoorwaarden (stijgende energieprijzen) kan dit echter snel veranderen. De meerprijs voor zonnestroom ten opzichte van inkoop van elektriciteit bedraagt voor dit project 0,24 €/kWh.

SenterNovem Subsidie
Het project is mede mogelijk gemaakt door een rijkssubsidie ontvangen via SenterNovem van € 77.000 (22.7% van de totale investering).

MEP vergoeding
De provincie komt in aanmerking voor MEP subsidie per opgewekte kWh energie. Voor een termijn van maximaal 10 jaar vanaf datum installatie bedraagt de vergoeding 9,7 €ct /kWh.

Meer technische informatie

De rijen zijn onderling geschakeld waardoor één stijve constructie ontstaat. Tussen de rijen onderling is voldoende ruimte voor afwatering van het dakvlak en onderhoud van het systeem. Het zonne-energiesysteem bleek mogelijk zonder constructieve aanpassingen aan het dak van het provinciehuis te hoeven doen.

Gezien de grote hoogte van het dak (22 meter) en de te verwachten windbelasting is de constructie afdoende geballast (verzwaard met betontegels). Om de windbelasting verder tot een minimum te beperken zijn de zonnepanelen geplaatst onder een hellingshoek van 15 graden .

De zonnepanelen zijn aangesloten op stroomomvormers. De stroomomvormers vormen een belangrijk onderdeel van een zonne-energiesysteem. Deze zet de gelijkstroom afkomstig van de zonnepanelen (DC, Direct Current) om in wisselstroom (AC, Alternating Current) benodigd voor aansluiting van het systeem aan de elektrische installatie van een gebouw. Per omvormer zijn 36 panelen aangesloten. Het systeem bevat 13 omvormers. Via een schakelkast zijn de omvormers aangesloten op de elektrische installatie van het provinciehuis en leveren zo hun energie direct aan de op dat moment ingeschakelde apparatuur (verlichting, ventilatie, etc.). Mocht er op een zeer zonnige dag meer energie worden opgewekt dan het provinciehuis nodig heeft dan wordt er zelfs automatisch teruggeleverd aan het openbare net.

Specificaties
Oppervlak zonne-energiesysteem 600 m2
Vermogen 74.880 Wp
Zonnestroomopbrengst (verwacht) 50.000 kWh/jr
Aantal en type paneel 468 x Shell Solar SE160 multi kristallijn silicium
Aantal en type stroomomvormers 13 x Siemens SITOP 4600IP65
Levensduur 30 jaar