Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Gemeente Westvoorne start duurzaam ondernemen estafette

Foto: Wethouder Ies Klok (gemeente Westvoorne) overhandigt het estafettestokje aan Reza Simi (Havana Beachclub) waar de volgende duurzaam ondernemen scan wordt uitgevoerd.

De gemeente Westvoorne is de eerste deelnemer in de duurzaam ondernemen estafette die zij samen met Stichting Stimular organiseert voor bedrijven. Stichting Stimular bezoekt de deelnemende bedrijven en analyseert de milieucijfers. Daarna wordt in het bedrijf gekeken waar besparingen mogelijk zijn op energie, afval en vervoer. Stimular schrijft op basis daarvan een rapportage met tips. Over ieder bedrijf in de estafette verschijnt een artikel in de lokale krant zodat andere bedrijven ook profiteren van de tips om hun portemonnee en het milieu te sparen.

Goede voorbeeld

De gemeente vraagt niet alleen ondernemers om een bijdrage aan een beter milieu te leveren. Zij wil ook zelf het goede voorbeeld geven en heeft Stimular gevraagd om een scan in het gemeentehuis uit te voeren. Het gemeentehuis is een verouderd en slecht geïsoleerd pand. De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen uitgevoerd om het energieverbruik te verminderen. Wethouder Klok: “We hebben goed isolerend HR-glas geplaatst en er zijn diverse besparende maatregelen in het verwarmingssysteem uitgevoerd. De TL-verlichting is grotendeels vervangen door energiezuinige hoogfrequente verlichting met daglichtregeling. Dit betekent dat de verlichting zich aanpast aan de hoeveelheid licht die van buiten komt. Hierdoor staat er nooit meer onnodig veel verlichting aan. In onze kantine hangt inmiddels LED-verlichting. Al deze investeringen waren zeer de moeite waard, want we verdienen deze snel weer terug door de behaalde energiebesparing. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis en enkele andere gemeentelijke gebouwen te plaatsen."

Hoog nachtverbruik

Ondanks dat er al vele maatregelen zijn uitgevoerd, heeft de gemeente ook zeker nog wat opgestoken van de scan. Wethouder Klok: “Het blijkt dat we ’s nachts en in het weekend nog veel energie verbruiken, terwijl we dan meestal niet aanwezig zijn. Dit komt doordat een aantal apparaten aan of in stand-by blijft staan, waarvan wij ons nooit hebben gerealiseerd dat deze nog zoveel energie zouden verbruiken. Een boiler houdt continu het water warm en een computer blijft energie verbruiken, zelfs als deze uitstaat. Met een simpele tijdschakelklok kunnen we zorgen dat deze apparaten buiten werktijd geen energie meer verbruiken.Uit de scan leerden we ook dat we in vergelijking met een gemiddeld overheidskantoor meer afval hebben. Niet zozeer in kilo's maar vooral in liters. Door afval kleiner te maken zijn de containers straks minder snel vol en hoeft de afvalinzamelaar minder vaak langs te rijden."