Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Waterkrachtcentrale op Veluwe met 2,5 meter verval

De Veluwe heeft sinds dinsdag 30 november een innovatieve waterkrachtcentrale. De Hezenbergerstuw bij Wapenveld is een initiatief van Waterschap Veluwe en heeft een hoogteverschil van slechts 2,5 meter. Door deze techniek wordt elektriciteit opgewekt die voorziet in de energiebehoefte van ruim 43 huishoudens.

Enige waterkrachtcentrale in Nederland

Voor het eerst sinds lange tijd, wordt in Nederland weer stroom opgewekt uit waterkracht bij zo’n laag verval. Een deel van het water wordt via een vijzel omlaag geleid. De vijzel zorgt voor de energieopwekking. Deze bestaat uit een spiraal die gaat draaien zodra er water langs stroomt. De vijzel zorgt ervoor dat er ook een dynamo mee gaat draaien, waardoor stroom opgewekt wordt.

Geschiedenis en toekomst

In de afgelopen eeuwen maakten bewoners van de Veluwe ook veel gebruik van energie uit waterkracht. Het glooiende landschap van de Veluwe bood daar altijd al mogelijkheden voor. Zo hebben langs de Veluwse beken jarenlang papier- en kopermolens gedraaid. In die zin past de nieuwe waterkrachtcentrale in een rijke regionale traditie. In Nederland speelt waterkracht nu nog een kleine rol. Rijkswaterstaat heeft berekend dat waterkracht aan 10% van de elektriciteitsvraag in Nederland kan voldoen.

Financiering

De bouw van de centrale wordt gefinancierd door de provincie Gelderland in het kader van Actieplan Recessie 2009-2010 en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) van het ministerie van Economische Zaken. Ingenieursbureau Tauw Waterbouw heeft de stuw ontworpen; aannemerscombinatie GMB heeft hem gebouwd.

Bron: Waterschap Veluwe