Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Oude vuilstortplaats wordt zonnepanelenpark

Oude vuilstortplaatsen worden zonnepanelenpark

Gelderland telt meer dan 700 vuilstortlocaties die niet meer als zodanig worden gebruikt. Veel stortplaatsen lenen zich prima voor herontwikkeling. De provincie Gelderland wil deze herontwikkeling graag stimuleren door de oude vuilstortplaatsen in de provincie een tweede leven geven. Als stadspark, parkeerplaats of zonnepanelenpark. Gemeenten en andere grondeigenaren krijgen hulp bij de herontwikkeling.

Ingewikkeld traject

Uit eerder onderzoek blijkt echter dat gemeenten het lastig vinden om vuilstortlocaties te herontwikkelen. Het is een ingewikkeld traject, vaak met publiek-private samenwerking, bestemmingsplanwijzigingen en ecologisch onderzoek, zorgen voor subsidies en het opstellen van een saneringsplan. Vooral voor kleinere gemeenten blijkt de complexiteit een hindernis. De provincie wil gemeenten daarom actief gaan wijzen op de mogelijkheden van oude stortplaatsen op hun grondgebied en hen begeleiden in dat traject. Ideeën zijn er al genoeg. Van recreatie, natuur en bedrijfsterrein tot energiewinning door windmolens of zonnecellen. Ook is het mogelijk om een voormalige stortplaats in te zetten voor de teelt van energiegewassen, zoals wilg, populier of maïs.

Goede ervaringen

De afgelopen jaren (tot 2011) zijn al een aantal stortplaatsen herontwikkeld tot zonnepanelenpark, stadspark, natuurgebied, parkeerplaats en op sommige locaties is een sporthal of bedrijfshal gebouwd. Het eerste zonnepanelenpark verrees in Azewijn. De oude vuilstortplaats is voorzien van 35.000 zonnepanelen.

De provincie is verantwoordelijk voor nazorg op voormalige stortplaatsen. Dat houdt in dat de provincie de locatie moet controleren, de kwaliteit van het grondwater in de gaten houdt en afdeklagen moet vervangen, als dat nodig is. Bovendien vallen activiteiten op voormalige stortplaatsen onder de provinciale bevoegdheden op basis van de Wet bodembescherming (Wbb). Bij de herontwikkelde stortplaatsen hebben zich nog geen onverwachte problemen voorgedaan.

Meer informatie: Provincie Gelderland