Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Vlaamse overheid eind 2030 40% minder CO2- uitstoot en 27% minder energieverbruik

De Vlaamse overheid wil tegen eind 2030 zijn CO2-uitstoot veroorzaakt door zowel het energieverbruik in gebouwen en technische infrastructuur als het brandstofverbruik van dienstvoertuigen met 40% verminderen. Tegelijk is de intentie om het energieverbruik in gebouwen en technische infrastructuur met 27% te laten dalen. Het gaat daarbij om primair energieverbruik, waarin ook de opwekking en het transport inbegrepen zijn. Beide doelstellingen worden geëvalueerd ten opzichte van basisjaar 2005.

Actieplannen

De doelstellingen worden in drie actieplannen geconcretiseerd. Hierin zijn acties opgezet zijn die op korte termijn uitgevoerd moeten worden. In juli 2016 zijn al twee actieplannen goedgekeurd:

  • Een actieplan dat inzet op een hogere energie-efficiëntie in de gebouwen en technische infrastructuur van de Vlaamse overheid (trekker: Vlaams Energiebedrijf)
  • Een actieplan dat inzet op het verlagen van het brandstofverbruik van de dienstvoertuigen (trekker: Het Facilitair Bedrijf.

Tegen eind 2016 volgt een derde actieplan dat de ambitie waarmee de klimaatambitie onderdeel wordt voor elke Vlaamse ambtenaar. Gelijktijdig gebruikt de Vlaamse overheid, zoals het Vlaams Plan Overheidsopdrachten voorziet, ook haar overheidsopdrachten als extra hefboom om de klimaatdoelstellingen te bereiken (via Duurzaam Inkopen).

Geïnspireerd?

Overheden en gemeenten kunnen milieubelasting verminderen door scherpe doelstellingen neer te zetten. Door deze te onderbouwen met concrete actieplannen kan dit ten uitvoer gebracht worden. Daarnaast kunnen overheidsopdrachten gebruikt worden om bedrijven binnen de gemeente mee te nemen in de klimaatambitie. In samenwerking kunnen de doelstellingen dan gerealiseerd worden.

Bron: Vlaamse Overheid