Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Slimme meters zorgen voor energiebesparing Rijkswaterstaat

Elektriciteitsaansluitingen voorzien van slimme meters

Rijkswaterstaat beschikt over 3.000 elektriciteitsaansluitingen. Onder deze aansluitingen zijn 270 grootverbruikers, waaronder gemalen, sluizen, tunnels en bruggen. De grootverbruikers zijn voorzien van slimme meters. Het grootste verbruik zit echter bij de kleine verbruikers. Rijkswaterstaat wil nu ook alle kleinere aansluitingen, zoals rijen lantaarnpalen langs wegen voorzien van slimme meters, zodat zij een beter inzicht krijgt in het verbruik van verschillende objecten. Nu worden de meters van lantaarnpalen nauwelijks afgelezen, omdat ze vaak slecht bereikbaar zijn.

RWS wil een duurzame organisatie worden. Een van de doelstelling hierin is 20% besparen op elektriciteitsverbruik in 2012. Slimme meters geven inzicht in het elektriciteitsverbruik van ieder object per kwartier. Dit maakt het mogelijk het elektriciteitsverbruik te analyseren en hierop te anticiperen. Het effect van energiebesparende maatregelen is vervolgens door de slimme meters makkelijk te beoordelen.

Jaarlijks meer dan 30% op energieverbruik gemaal bespaard

Dat het gebruik van slimme meters loont blijkt bij het gemaal van IJmuiden. Dit gemaal verbruikte in 2007 jaarlijks 8,5 miljoen kWh. Het elektriciteitsverbruik van het gemaal is geanalyseerd aan de hand van gegevens van de slimme meter. Hieruit bleek wanneer de pompen veel en weinig elektriciteit verbruiken en konden maatregelen worden genomen. In 2007 was het nog zo dat de pompen in werking traden wanneer het water hoog stond. Hierdoor verbruikten de pompen destijds steeds een relatief korte periode veel elektriciteit. Door rekening te houden met de weersomstandigheden, zoals verwachtte regenval, wordt dit nu voorkomen. Wanneer er veel regen valt wordt het water bij eb geloosd, waardoor het waterpeil minder stijgt en de pompen niet aan hoeven. Door de pompen efficiƫnter in te zetten is het energieverbruik teruggebracht tot 5,7 kWh.

Bron: Energiegids 6 september 2011, Rijkswaterstaat