Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

UWV plaatst slimme meters bij de 30 grote kantoren

Op de kantoren van het UWV blijkt het rendabel om de elektriciteitsmeter te laten vervangen door een slimme meter. Marc van der Hijden: “Door de slimme meter hebben we beter inzicht in het energieverbruik. De meter leverde een besparing op het elektriciteitsverbruik op 9,47% ten opzichte van het peiljaar 2009. Dat is een mooi begin van energiebesparing.”

De kantoren van het UWV zijn kleinverbruiker van elekticiteit. Kleinverbruikers hebben standaard geen slimme meter. Slimme meters worden standaard toegepast voor grootverbruikers. De meters registreren iedere 10 minuten het afgenomen vermogen in kW. Door deze gegevens in een grafiek uit te zetten ontstaat een mooi overzicht van energieverbruik door de tijd heen. Zo kan bijvoorbeeld hoog nachtverbruik snel ontdekt worden.

Het vervangen van de meter is niet gratis. De kosten voor het vervangen van de meter verschillen erg per energieleverancier. Inzicht in energieverbruik leidt tot besparing: meten is weten. Daardoor verdient de slimme meter zichzelf terug.

Bron: Marc van der Hijden, UWV.