Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Eerste gemeente in Nederland met certificaat CO2-Prestatieladder

Gemeente Renkum heeft dinsdag 7 februari 2017 als eerste gemeente in Nederland een certificering voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder in ontvangst genomen.

CO2 neutrale overheid

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat de gemeente kan helpen bij het reduceren van CO2. Het is een middel op weg naar een CO2 neutrale overheid. Renkum is al één van de groenste gemeenten in Gelderland en heeft veel betrokken medewerkers in de organisatie. Dit heeft ervoor gezorgd dat enthousiast is meegedacht en er direct toepasbare reductiemaatregelen kwamen. De gemeente heeft diverse doelstellingen zoals 90% CO2 reductie in 2019 ten opzichte van 2014 en in 2040 klimaatneutraal. Ook gaat de gemeente 100% groene energie inkopen die is opgewekt in Nederland.

CO2-reductieplan

Er kan nog veel winst behaald worden in energiebesparing en duurzame energie. Een inventarisatie van mogelijkheden om de uitstoot verder terug te dringen is opgenomen in het CO2-reductieplan. Ook zijn er subdoelstellingen zoals het verlagen van het gasverbruik en elektraverbruik in de kantoren, het besparen van brandstofverbruik met bedrijfsauto’s en het materieel en het terugdringen van de zakelijke kilometers.

CO2-prestatieladder

Het doel van de CO2-Prestatieladder is organisaties te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot te kennen en te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen. De ladder stimuleert vervolgens om de maatregelen uit te voeren en de verworven kennis transparant te delen en samen met medewerkers, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en andere overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot verder terug te dringen.

Bron: Gemeente Renkum